Oddělení strategického plánování

Řeší:

Obecný popis

  • zajišťuje zpracování strategií na úrovni města a metropolitní oblasti, ověřuje jejich reálnost, monitoruje jejich plnění a zajišťuje jejich aktualizaci;

  • koncipuje a vede odborné poradenství z oblasti strategického plánování ve vztahu k odborům magistrátu, městským obvodům a organizacím založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava;

  • vytváří prostor pro komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě, zapojuje obyvatele do spolurozhodování o rozvoji města, pomáhá lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytváří prostor pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění;

  • realizuje neinvestiční projekty a dotační programy tematicky spadající do oblasti strategického rozvoje včetně meziobecní a mezinárodní spolupráce v dané oblasti, spolupracuje na přípravě dokumentů a projektů v rámci regionální, přeshraniční a mezinárodní spolupráce.

Kontakty

Mgr. Ondřej Dostál
vedoucí oddělení strategického plánování