Oddělení marketingu

Řeší:

 • připravuje a realizuje marketingové kampaně města;
 • zajišťuje komunikaci strategického plánu statutárního města Ostrava a realizovaných projektů města;
 • ve spolupráci s ústředními a regionálními institucemi navazuje kontakty s potenciálními domácími, zahraničními investory a developery, připravuje nabídky a provádí ve vztahu k nim aktivní marketing;
 • zajišťuje účast a prezentaci města na významných veletrzích a výstavách investičních příležitostí v tuzemsku a v zahraničí;
 • zpracovává podklady, připravuje propagační materiály a prezentace k oblastem investičních příležitostí, kvality a image života města, propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné k podnikání;
 • podporuje a stimuluje rozvoj v souladu se záměry Strategického plánu rozvoje města Ostravy;
 • ve spolupráci s jinými subjekty se podílí na organizaci a propagaci akcí významných pro město;
 • komplexně zajišťuje účast města na výstavách, veletrzích, workshopech, odborných seminářích a prezentacích města v zahraničí i v tuzemsku a provádí aktivní marketing;
 • v rozsahu své působnosti spolupracuje s příslušnými odbory magistrátu i městskými organizacemi při vytváření dalších podmínek rozvoje města, jeho image; podílí se na ovlivňování kvality služeb;
 • zpracovává a aktualizuje katalogy různých oblastí developmentu. vhodných k využití potenciálními investory, nájemci apod.;
 • podporuje oblasti kongresové, business turistiky a ve vztahu na profesní cestovní ruch i městské a poznávací turistiky;
 • spolupracuje s městskými obvody, příslušnými organizacemi města ve všech výše uvedených oblastech.