Oddělení ITI a metropolitní spolupráce

Řeší:

  • ve vztahu k třetím osobám komunikuje strategii ITI, v rámci tvorby strategií v ČR, které jsou předpokladem pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), spolupracuje s odpovědnými orgány, současně spolupracuje formou návrhů, připomínek a doplnění na zajištění reflexe strategických cílů ostravské metropolitní oblasti do návrhů operačních programů a národních programů i prostřednictvím účasti v implementačních orgánech ESIF;
  • od nositelů investičních i neinvestičních projektů plánovaných a předkládaných do ITI ostravské metropolitní oblasti požaduje informace o aktuálním stavu rozpracovanosti jejich projektů; 
  • zprostředkovává informace o dotačních programech, zajišťuje poradenství pro předkladatele projektů, tj. pro potřeby subjektů v rámci ostravské metropolitní oblasti, které předkládají projekty v rámci Integrované teritoriální investice; 
  • poskytuje metodickou podporu a poradenskou činnost subjektům v rámci ostravské metropolitní oblasti, které předkládají projekty v rámci Integrované teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti; 
  • vede přehled projektů financovaných z externích zdrojů prostřednictvím Integrované teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti.

Kontakty

Mgr. Dagmar Vdolečková
vedoucí oddělení ITI a metropolitní spolupráce
Mgr. Jiří Svobodník
specialista ITI a metropolitní spolupráce