výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury realizované v roce 2022 z rozpočtu SMO

výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury na:

- jednoleté projekty realizované v roce 2022

Vyhlášeno na základě usnesení zastupitelstva města č. 1889/ZM1822/30 ze dne 16. 02. 2022.                

Lhůta pro podání žádostí je od 21.03.2022 do 01.04.2022 do 13:00 hodin.


Kontaktní osoby: 

Ing. Hana Adamusová T: 599 443 064

E: hadamusova@ostrava.cz

Petr Adamek T: 599 443 263

E:Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.


Manuál pro podání žádosti o finanční podporu


Manuály k programu 602XML Filler - dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/files/jak-instalovat-a-spoustet-form-filler.pdf

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/files/prirucka-uzivatele.pdf

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

 

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz