INFORMACE PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU SMO NA ROK 2022 V rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1997/ZM1822/33 ze dne 20.04.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Lhůta pro podání žádostí v rámci I. kola výběrového řízení je od 22.05.2022 do 30. 05. 2022 včetně. (zavřeno)

Lhůta pro podání žádostí v rámci II. kola výběrového řízení je od 08.08.2022 do 22. 08. 2022 včetně.


Kontaktní osoba: 

Petr Adamek T: 599 443 263

E:Prezentace k programu

Prezentace - seminář


Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.


Manuály k programu 602XML Filler - dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/files/jak-instalovat-a-spoustet-form-filler.pdf

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/files/prirucka-uzivatele.pdf

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

 

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)