Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kancelář primátora

Poslední změna: Úterý 05.06.2018 13:25 - ${modifier}

Odbor kanceláře primátora zajišťuje plnění všech úkolů souvisejících s výkonem funkce primátora, jeho náměstků a tajemníka magistrátu, organizuje veškerou propagační a prezentační činnost statutárního města Ostravy, a to jak v rámci města, republiky, tak i v oblasti vnějších vztahů a zahraničních styků. Podílí se na protokolárním přijetí významných návštěv včetně zahraničních. Součástí prezentace města je vydávání periodik jako je Ostravská radnice, Ostrava Metropolitan Magazine i příležitostných tisků a publikací. Odbor aktuálně podává informace také prostřednictvím internetových stránek města a sociálních sítí, součástí náplně práce je i činnost tiskového mluvčího. Tyto činnosti jsou náplní práce oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti, oddělení vnějších a zahraničních vztahů. Součástí odboru kancelář primátora magistrátu je rovněž oddělení krizového řízení, které zajišťuje výkon státní správy při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí a opatření související se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu. Koordinuje orgány územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob při přípravě na tyto činnosti.

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2013 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2014 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2015 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2016 (pdf, 190kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2017 (pdf, 200kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2018 (pdf, 120kb)

Mgr. Bc. Michal Bayer
vedoucí kanceláře primátora
599442291 201 / Nová Radnice
Helena Kopečková
asistentka vedoucího kanceláře primátora
599443477 201 / Nová Radnice
Ing. Lenka Gažíková
asistentka primátora
599443131 203 / Nová Radnice
Mgr. Andrea Vojkovská
tiskový mluvčí
599442285 209 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451