Rok 2019

Nařízení města č. 6/2019, zrušeno

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Nařízení města č. 9/2019, platné, účinnost dne 31.7.2019

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017 a č. 16/2017

Nařízení města č. 11/2019, zrušeno

kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Nařízení města č. 14/2019, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města č. 13/2019, platné, účinnost dne 1.1.2020

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016

Nařízení města č. 15/2019, platné, účinnost dne 1.1.2020

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016 a č. 13/2019