Oddělení stavebně správní

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Je oddělením, které vykonává státní správu v působnosti obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon, popř. SZ). Dále vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, (dále jen vyvlastňovací zákon, popř. VZ).

 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Kontakty

Ing. Kateřina Saganová
vedoucí oddělení stavebně správního