Informace pro žadatele o dotace v oblasti rodinné politiky

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 1075/ZM1822/16 ze dne 16.9.2020 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Rodinná politika na rok 2021

Lhůta pro podání žádostí je od 19.10.2020 do 30.10.2020

 

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti rodinné politiky se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou škol, školských zařízení, městských obvodů, příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a městských obvodů, jiných organizací zřízených nebo založených statutárním městem Ostrava a městskými obvody a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.


Kontaktní osoba 

Bc. Radomíra Grimmová T: 599 443 041

rgrimmova@ostrava.cz

 


Dokumenty:

Koncepce rodinné politiky města Ostravy na období 2019 - 2022

Akční plán

Podklady nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:

Jak si podat přihlášku

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuál k programu 602 XML Filler

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz