Odbory magistrátu

Přehled odborů MMO

Magistrát města se člení na odbory, které zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada města. Postavení odboru mají i odborné útvary magistrátu města s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů.
Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy. Vybraní úředníci magistrátu umí komunikovat ve znakovém jazyce.

Primátor Ing. Tomáš Macura, MBA

Náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

Náměstek primátora Ing. Miroslav Svozil

Náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová

Náměstkyně primátora Mgr. Zuzana Bajgarová

Tajemník magistrátu Ing. Břetislav Gibas