Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbory magistrátu

Poslední změna: Čtvrtek 13.04.2017 09:26 - Kateřina Švédová
Přehled odborů MMO
Primátor Ing. Tomáš Macura, MBA Městská policie Ostrava Odbor kancelář primátora Odbor legislativní a právní Odbor interního auditu a kontroly Odbor strategického rozvoje

 

Náměstek primátora
Mgr. Michal Mariánek

Odbor sociálních věcí

a zdravotnictví

Náměstek primátora
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Odbor kultury a

volnočasových aktivit

Náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek

Odbor školství a

sportu

Náměstek primátora 

Mgr. Radim Babinec

Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí Odbor majetkový

Náměstek

primátora

Ing. Břetislav Riger

 

Odbor investiční Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Náměstkyně

primátora

Mgr. Kateřina Šebestová

Odbor ochrany životního prostředí Živnostenský úřad Odbor projektů IT služeb a outsourcingu

Náměstkyně primátora

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

Odbor financí a rozpočtu

Člen rady města

JUDr. Lukáš Semerák

Odbor dopravy Odbor dopravně správních činností

Tajemník magistrátu 

Ing. Břetislav Gibas

Archiv města Ostravy Odbor hospodářské správy Odbor platový a personální

Odbor vnitřních věcí