Nařízení města č. 9/2018, platné

kterým se pro účely organizace dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním