Nařízení města č. 9/2018, platné od 1.1.2019,

kterým se pro účely organizace dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním