Nařízení města č. 13/2015, platné, účinnost dne 15.12.2015

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013 a č. 11/2013

Rada města se usnesla dne 1. 12. 2015 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1

Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013 a č. 11/2013 (dále jen „nařízení") se mění takto:

1. V příloze nařízení, části VIII Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz:

a) v odstavci Tržní místa, lokalita č. 2 Jiráskovo náměstí, ve sloupci MAX. DOBA PRODEJE/denní, se časový údaj „8:00 - 18:00" nahrazuje údajem „7:00 - 18:00".

b) odstavec Restaurační zahrádky zní:

1) Na celém území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mohou být restaurační zahrádky provozovány celoročně od 8:00 do 22 :00 hod., není-li dále stanoveno jinak.

2) Na ulici Stodolní p. č. 3575/1, 3575/2 je možný provoz restauračních zahrádek celoročně od 8:00 hod. do 24:00 hod.

2. V příloze nařízení, části XI Městský obvod Ostrava-Jih se dosavadní text nahrazuje textem:

LokalitaKapacitaMax. doba prodejePoznámka
č.

k.ú

p.č.

bližší vymezení počet prodej. míst celková plocha (m2) denní období např. sortiment
Tržnice
lokalita na území obvodu bez omezení
Tržiště
Zábřeh n. O.
654/103 (2) náměstí SNP celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
Tržní místa
Dubina u Ostravy
1. 101/33 ul. A. Gavlase u OD Albert celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
2. 71/91 ul. Horní u OD Möbelix příležitostně potraviny
3. 110/94 ul. Horní u OD Interspar sezónně potraviny, jmelí, vánoční stromky
4. 240 ul. Horní, bývalý objekt J. Meinel příležitostně spotřební zboží
Hrabůvka
5. 311/33 ul. Horní před OD Merkur příležitostně, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Památka zesnulých, novoroční ohňostroj ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí, občerstvení apod.
6. 371/91 novoroční ohňostroj občerstvení
7. 391/22 ul. Dr. Martínka před K-triem jednorázové a mimořádné akce, např. rozsvícení vánočního stromu občerstvení, potraviny, hračky spotřební a pouťové zboží, rukodělné výrobky, pouťové atrakce
8. 463/6 ul. Mjr. Nováka naproti OD Budoucnost sezónně ovoce, zelenina, spotřební zboží
9. 245/10 ul. Dvouletky u bývalého Gastronomu sezónně ovoce, zelenina, spotřební zboží
10. 485/1 ul. Dr. Martínka u OD Savarin celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
11. 463/6 ul. Dr. Martínka u OD Budoucnost celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
Výškovice
12. 793/179 ul. Výškovická, prodejna Albert u Racka sezónně, příležitostně ovoce, zelenina, potraviny, spotřební zboží, vánoční stromky, živé ryby
13. 903 hřiště TJ Sokol Výškovice občerstvení, potraviny, hračky, spotřební a pouťové zboží, rukodělné výrobky, pouťové atrakce
14. 740/40, ul. Výškovická u OD Odra celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
Zábřeh n. O.
15. 654/42 ul. Svazácká u Vodního areálu celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
16. 783/11 ul. Výškovická před OD Kotva celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
17. 47/7 ul. Horymírova u Tesco Expres celoročně ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
18. 623/81 ul. Jugoslávská u OD Albert ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a přebytky, med, rukodělné výrobky, živé ryby, vánoční stromky, jmelí apod.
19. 654/43 nám. SNP před DK Akord mim. akce např. slavnosti obvodu, vinobraní občerstvení, potraviny, hračky, spotřební a pouťové zboží, rukodělky, pouťové atrakce
20. st. 65/1, 225/1, 226/1, 226/2 232/1, 232/2, 995/11, 995/12 ul. U Zámku, okolí zámku září, Svatováclav-ské slavnosti občerstvení, potraviny, hračky, spotřební a pouťové zboží, rukodělné výrobky, pouťové atrakce
21. st. 4761/1 ul. Závodní, ČEZ Aréna občerstvení, potraviny, spotřební a pouťové zboží, hračky, pouťové atrakce, jmelí, vánoční stromky
areál Shopping parku
22. 801/34 Baumax vánoční stromky
23. st. 6399 před OD Albert potraviny
24. 753/2 OBI vánoční stromky
25. 766/5, st. 6173 Kaufland sezónně potraviny, vánoční stromky, živé ryby
26. 766/6 od ul. Výškovické sezónně potraviny, občerstvení
27. prodejna Kika příležitostně potraviny, spotřební zboží
Restaurační zahrádky
lokalita na území obvodu bez omezení 8:00 – 22:00
Předsunutá prodejní místa
lokalita na území obvodu bez omezení
Pojízdný prodej
lokalita na území obvodu bez omezení
Pochůzkový prodej s prodejním zařízením
na území obvodu je zakázán

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. den od jeho vyhlášení.

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.
primátor

Mgr. Kateřina Šebestová, v. r.
náměstkyně primátora