NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2013, platné

kterým se vydává tržní řád.

NM č. 1/2013 Tržní řád