Nařízení města č. 13/2019, platné, účinnost dne 1.1.2020

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016