Kvartální zprávy o cestovním ruchu v TO Ostravsko

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

loga eu

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Rychlý přehled

Návštěvnost HUZ TO Ostravsko, 2010 - 2016, revidovaná data

TO Ostravsko

Hosté celkem

z toho nerezidenti

Přenocování

celkem

z toho

nerezidenti

Průměrný počet

přenocování (noci)

2010

150 667

49 073

431 222

119 249

  2,9

2011 

172 924

58 824

484 846

141 818

 2,8

2012

186 546

68 685

497 746

159 108

2,7

2013

193 723

74 032

539 268

190 671

2,8

2014

203 167

82 772

512 612

182 136

2,5

2015

211 264

85 227

557 857

209 551

2,6

2016

222 507

91 447

592 177

211 695

2,7

 

 

Návštěvnost HUZ TO Ostravsko 2016, revidovaná data

TO Ostravsko

Hosté

Přenocování

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

celkem

1.   čtvrtletí 2016

29 953

16 635

46 588

90 729

39 389

130 118

2.   čtvrtletí 2016

35 623

23 756

59 379

100 724

54 375

155 099

3.   čtvrtletí 2016

32 457

29 829

62 286

100 876

71 355

172 231

4.   čtvrtletí 2016

33 027

21 227

54 254

88 153

46 576

134 729

2016   celkem

131 060

91 447

222 507

380 482

211 695

592 177