Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2013 [1]

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu

Z informací ČSÚ…

Zimní sezóna a kalendářní počátek jara byly pro cestovní ruch v celé České republice úspěšné. Opět došlo k meziročnímu růstu počtu návštěvníků (o 3,2%) i jejich přenocování (o 2,5%). Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo 2,6 milionu hostů, kteří učinili 7,8 milionu přenocování.

Celorepublikový úbytek ale pocítila lázeňská zařízení, kterým přijelo o 11,7% hostů méně. Na tom se podepsal propad domácí klientely, jejíž návštěvnost lázní klesla o 26,1%.

Vývoj v turistické oblasti Ostravsko měl poprvé za období poslední 3 roky, kdy tato data destinační management monitoruje, mírně klesající tendenci. Údaje za další čtvrtletí ukáží, zda se jedná o ojedinělý výkyv daný ročním obdobím, nebo o dlouhodobější trend.

Celkový počet hostů poklesl o 7%, z toho počet zahraničních návštěvníků o 3%. Tito hosté zde ale strávili v meziročním srovnání delší dobu, konkrétně domácí hosté 2,75 nocí a zahraniční přes 2,5 nocí.

Ze zahraničních návštěvníků byli nejpočetnější Slováci (2 460), Poláci (1 962) a Němci (1 473), do pětice nejpočetnějších patří také Italové (1 244) a Rusové (879). Nejdéle se zdrží Poláci a Němci (2,3 noci), následují Slováci a Italové (2 noci), Rusové zde stráví průměrně 1,65 nocí.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2012[2]

45 266

117 007

13 954

34 426

1. čtvrtletí 2013

42 223

113 047

13 533

34 052

Tab. 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v 1. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

 Moravskoslezský kraj si mírně pohoršil v celkovém počtu hostů domácích i zahraničních, který je nepatrně nižší. Ovšem i nižší počet zahraničních návštěvníků průměrně v kraji zůstal delší dobu, právě u této skupiny se ukazatel přenocování zvedl z 2,5 nocí na 2,65 nocí.

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2012

138 062

411 797

26 156

65 648

1. čtvrtletí 2013

137 951

401 590

25 153

66 865

Tab. 2: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v MSK v 1. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

atraktivit v turistické oblasti Ostravsko výrazně meziročně stoupla návštěvnost v Ostravském muzeu, a to na více, než dvojnásobných 4 103 návštěvníků.

Nejnavštěvovanější akcí prvního čtvrtletí 2013 byl koncert kapely Kryštof, který vidělo v ČEZ Aréně téměř 11tis. lidí.

[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru050913.doc

Údaje za 1. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za všechna čtvrtletí roku 2012.

Příloha ke stažení - Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 1. čtvrtletí 2013