Shrnutí roku 2015

Zpráva o cestovním ruchu TO Ostravsko za rok 2015

Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) turistické oblasti Ostravsko meziročně vzrostl o  9 211, což představuje navýšení o 4,5%. Vzrostl počet jak domácích hostů (+5,4%), tak zahraničních hostů (+3,2%).

Taktéž došlo k nárůstu počtu přenocování, a to celkově o 9,3%; u domácích hostů o 6%, u zahraničních o 15,3%. Průměrná doba přenocování se zvýšila o jednu desetinu procenta na 2,8 dní.

Tab. č. 1 Návštěvnost HUZ  TO Ostravsko v roce 2015 v členění za jednotlivá čtvrtletí

TO Ostravsko

Hosté

Přenocování

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

celkem

1.   čtvrtletí 2015

29 519

14 962

44 481

80 535

36 499

117 034

2.   čtvrtletí 2015

34 846

26 685

61 531

94 127

67 272

161 399

3.   čtvrtletí 2015

29 828

24 429

54 257

93 119

59 234

152 353

4.   čtvrtletí 2015

32 757

19 352

52 109

82 521

46 985

129 506

2015   celkem

126 950

85 428

212 378

350 302

209 990

560 292

Zdroj: ČSÚ, revidovaná data

Tab. č. 2 Návštěvnost HUZ  TO Ostravsko; časová řada 2012 - 2015

TO Ostravsko

Hosté celkem

v tom

Přenocování

celkem

v tom

Průměrný počet

přenocování (noci)

rezidenti

nerezidenti

rezidenti

nerezidenti

2012

186 546

117 861

68 685

497 746

338 638

159 108

2,7

2013

193 723

119 691

74 032

539 268

348 597

190 671

2,8

2014

203 167

120 395

82 772

512 612

330 476

182 136

2,5

2015

212 378

126 950

85 428

560 292

350 302

209 990

2,6

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska kategorie hromadných ubytovacích zařízení volí domácí hosté mezi zařízeními hotelového typu se 4*a 3*. Oblíbená jsou i ostatní hromadná ubytovací zařízení. U zahraničních hostů pak ve výběru převažují hotelová zařízení se 4*, přednost jim dává 56,6%;  29% pak volí hotelová zařízení se 3*.

Naprostou většinu účastníků cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko i České republiky tvoří obyvatelé sousedních států. Na prvních třech místech se na Ostravsku tradičně objevují zástupci Slovenska (19,7%), Polska (17%) a  Německa (9,5%).

 

Tab. č. 3 Návštěvnost nerezidentů v HUZ TO Ostravsko v roce 2015 v členění dle země původu (první tři státy)

TO Ostravsko

2015

Hosté

v %

Přenocování

1.       Slovensko

16 807

19,7%

34 519

2.       Polsko

14577

17,0%

24 841

3.       Německo

8 154

9,5%

18 991

Zdroj: ČSÚ

 

Turistické cíle TO Ostravska v národním srovnání

Dolní oblast Vítkovice s  1,12 mil. návštěvníků i v roce 2015 obhájila čtvrtou pozici v rámci TOP 5 nejnavštěvovanějších míst České republiky. Nejnavštěvovanějším turistickým místem byl tradičně Pražský hrad, druhou pozici obsadila lanová dráha na Petřín (1,48 milionu návštěvníků), na třetí příčce skončila s 1,32 miliony návštěvníků pražská zoologická zahrada a TOP pětici uzavírá AquaPalace Praha s necelým milionem návštěvníků.

Do první dvacítky se za TO Ostravsko dostala ještě ZOO Ostrava (13. místo; 490,1 tis. os.)  a Centrum Černá louka (19. místo; 339,9 tis. os.).

Tab. č. 4 Nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR v roce 2015

poř.

název

návštěvnost (tis.os.)

kraj

1

Pražský hrad

1 875,8

Praha

2

Lanová dráha na Petřín, Praha

1 479,9

Praha

3

Zoologická zahrada Praha

1 318,4

Praha

4

Dolní oblast   Vítkovic a Landek Park, Ostrava

1 120,8

Moravskoslezský

5

AquaPalace Praha

996,5

Praha

6

Pivovary a expozice Plzeňského prazdroje, Plzeň

756,0

Plzeňský

7

Staroměstská radnice, věž

716,4

Praha

8

Zoologická zahrada Zlín (Lešná)

639,6

Zlínský

9

Židovské muzeum v Praze

629,1

Praha

10

Petřínská rozhledna

585,3

Praha

11

Národní galerie v Praze

543,3

Praha

12

Zoologická zahrada Dvůr Králové

494,1

Královéhradecký

13

Zoologická   zahrada Ostrava

490,1

Moravskoslezský

14

Zoologická zahrada Plzeň

436,8

Plzeňský

15

iQLandia, Liberec

420,0

Liberecký

16

Zoologická zahrada Liberec

417,0

Liberecký

17

Státní zámek Lednice

405,3

Jihomoravský

18

Státní hrad a zámek Český Krumlov

401,6

Jihočeský

19

Centrum Černá   Louka, Ostrava

339,9

Moravskoslezský

20

Bludiště na Petříně, Praha

339,0

Praha

Zdroj: Czechtourism

 

Rok 2015 v Moravskoslezském kraji

V roce 2015 dosáhl v Moravskoslezském kraji celkový počet hostů 775 047, což znamená meziroční navýšení o 10,2%. Nárůst zajistili jak domácí (+9,6%), tak zahraniční hosté (+12,3%). Taktéž vzrostl celkový počet přenocování, a to o 14,6%. Průměrná doba přenocování činila 2,9 dní, oproti roku 2014 nárůst o 0,1%. I na krajské úrovni obsadili první příčky návštěvnosti dle země původu zástupci Slovenska, Polska a Německa.

Tab. č. 5 Návštěvnost hromadných ubytovacích v MSK v letech 2012-2015; revidovaná data

Moravskoslezský kraj

Hosté

Přenocování

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

celkem

2015

595 002

180 045

775 047

1 770 151

459 617

2 229 768

2014

542 734

160 275

703 009

1 563 795

381 461

1 945 256

2013

540 988

157 223

698 211

1 530 990

416 571

1 947 561

2012

545 718

153 028

698 746

1 640 481

374 730

2 015 211

Zdroj: ČSÚ

Při porovnání s ostatními kraji České republiky z hlediska počtu a struktury hostů v HUZ obsadil Moravskoslezský kraj za rok 2015 osmou příčku.

 

Rok 2015 v České republice

Podle odhadu navštívilo v roce 2015 Českou republiku téměř 27,8 mil. účastníků cestovního ruchu.

  •  z toho 14,4 mil. jednodenních návštěvníků (52,0 %), 10,9 mil. zahraničních turistů (39,2 %)   a 2,4 mil. tranzitujících cizinců (8,8 %).

Ve srovnání s rokem 2014 vzrostl počet účastníků cestovního ruchu o 2,2 mil. (8,6 %).

  •  u jednodenních návštěvníků vzrostl počet o 1,2 mil., u zahraničních turistů o 0,8 mil., u tranzitujících cizinců o 83 tis.

Podle odhadu utratili účastníci cestovního ruchu v roce 2015 celkem 206 mld. Kč.

  •  z toho 94 mld. Kč vynaložili účastníci cestovního ruchu před cestou / pobytem (46 %)   a 112 mld. Kč vynaložili během cesty / pobytu (54 %).
  •  z toho 22,4 mld. Kč (10,9 %) jednodenní návštěvníci, 181,3 mld. Kč (87,9 %) zahraniční   turisté a  2,5 mld. Kč (1,2 %) tranzitující cizinci.

Ve srovnání s rokem 2014 vzrostly celkové výdaje účastníků cestovního ruchu o 5 mld. Kč (2,4 %).

  •  u jednodenních návštěvníků vzrostly výdaje o 0,7 mld. Kč, u zahraničních turistů o 4,4 mld. Kč, u tranzitujících naopak výdaje poklesly, a to o 0,3 mld. Kč.

 

Shrnutí hlavních poznatků:

Jednodenní návštěvníci:

Kdo?

Převažují obyvatelé Německa (60 %).

Proč?

Přijíždějí nejčastěji za nákupy (79 %).

Jak   často?

62 % z nich minimálně 1x měsíčně.

Kam?

Především do příhraničních měst.

Co?

Jejich výdaje se rozdělují především mezi

nákup zboží a pohonných hmot.

 

Zahraniční turisté:

Kdo?

Nejčastěji obyvatelé   Německa (17 %),

Slovenska (9 %) a   Itálie (7 %).

Proč?

Přijíždějí nejčastěji   na dovolenou (65 %).

Jak   často?

54 % z nich   opakovaně.

Kam?

Nejčastěji do Prahy   (74 %).

Co?

Největší část výdajů   celkem utratí za

dopravu a ubytování,   během pobytu pak

zboží a jídlo.

Jak dlouho?

V průměru stráví v ČR   5,8 dne.

 Zdroj: Czechtourism, MMR