Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2012

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

loga eu

Uplynulá letní sezóna byla dle dat ČSÚ z hlediska cestovního ruchu, počtu návštěvníků a jimi učiněných přenocování velice úspěšná. Platí to pro celou Českou republiku, Moravskoslezský kraj a především turistickou oblast Ostravsko.

V turistické oblasti Ostravsko meziročně vzrostl počet hostů o 3700, což představuje více než 8%. Zatímco ve stejném období minulého roku zde strávili průměrně 3,1 nocí, v uplynulém čtvrtletí to bylo přes 2,9 nocí. Po dlouhé době se také změnilo pořadí tří zdrojových zemí, odkud k nám přijíždí nejvíc hostů. Z této trojice vypadli Němci a nově se objevili Rusové, kteří byli s celkovým počtem 3 374 nejčastějšími cizinci v TO Ostravsko. Strávili zde ale průměrně pouze necelých 1,5 nocí, zatímco druzí nejpočetnější, Slováci, 2,7 nocí a třetí Poláci přes 1,8 nocí. Celkově se počet cizinců v TO Ostravsko meziročně zvýšil o víc než 5 tisíc (tj. 30%), přičemž i průměrný počet strávených nocí je mírně vyšší, a to téměř 2,5 noci oproti 2,3 nocím ve stejném období loňského roku.

V celorepublikovém měřítku přijelo meziročně o 10% víc hostů, celkově 4,9 milionů, přičemž údaj 15,3 milionů přenocování je o 7,8% vyšší než ve stejném období loňského roku.

Výraznější nárůst návštěvnosti, s počtem hostů o 13,2% vyšším oproti stejnému období loňského roku, zaznamenal také Moravskoslezský kraj (celkem tedy 200 152, tj. téměř o 23,5 tis. víc než vloni). Patří také do trojice krajů s nejvyšším meziročním růstem přenocování v ubytovacích zařízeních. Zvýšení o 15,9% znamená výsledek 727 150 přenocování, přičemž markantně stoupl počet přenocování zahraničních hostů, více než dvojnásobně, na 185 620.

Z jednotlivých atraktivit, zaznamenal zajímavý meziroční nárůst počet cizinců na Dole Michal. Zatímco ve stejném období 2011 za touto unikátní památkou našlo cestu 51 cizinců, letos jich bylo už 355. Alexandr Zaspal, správce objektu, který patří pod NPÚ, to vysvětluje hlavně zvýšeným počtem návštěvníků z Polska, především z řad studentů.

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkověZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
3. čtvrtletí 2011

45 710

142 163

16 578

40 899

3. čtvrtletí 2012

49 408

145 665

21 665

49 839

Tabulka 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v 3. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
3. čtvrtletí 2011

176 774

627 313

34 162

90 630

3. čtvrtletí 2012

200 152

727 150

47 833

185 620

Tabulka 2: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v MSK v 3. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

Příloha ke stažení - Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 3. čtvrtletí 2012