Cestovní ruch – 2. čtvrtletí 2014

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu 

Z dat ČSÚ...[1]

Dle údajů Českého statistického úřadu se v České republice ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšil počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl 10,5 milionu nocí, meziročně to znamenalo nárůst celkem o 0,4 %. Zatímco počet nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních domácích návštěvníků klesl o 0,9 %, u zahraničních návštěvníků došlo k nárůstu o 1,4 procenta.

Zvýšení bylo zaznamenáno také co do počtu hostů, celkově do České republiky přijely 4,0 milionu hostů, což je o 1,8 % více než ve stejném období loňského roku. Domácích hostů sice ubylo o 0,1 %, počet zahraničních návštěvníků se však o 3,4 % navýšil. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, Ruska a Slovenska. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, byl zaznamenán pokles u hostů z Francie a Itálie.

Na úrovni krajské byl rovněž zaznamenán výrazný nárůst, a to jak v počtu přenocování, tak i v celkovém počtu hostů, kteří do Moravskoslezského kraje ve sledovaném období zavítali. Celkový počet přenocování dosáhnul hodnoty 479 241. Meziročně vzrostl v kraji také počet hostů. Ve sledovaném období Moravskoslezský kraj navštívilo celkem 184 724 hostů, což je o 6,3 % více než ve stejném období předešlého roku.

MSK               

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2013

152 140

396 845

37 297

95 109

2. čtvrtletí 2014
184 724

479 241

49 837

119 835

Tab. 1: Celkový počet hostů a přenocování v MSK: 2. čtvrtletí 2013/2014

Návštěvnost turistické oblasti Ostravsko[2] ve 2. čtvrtletí roku 2014 opět rostla. Tento růst byl ovlivněn zejména díky přijíždějícím cizincům, kterých do TO Ostravsko zavítalo o 2 047 více. Nejpočetnějšími skupinami zahraničních hostů byli již tradičně návštěvníci ze Slovenska, Polska a Německa. V hojném počtu navštívili danou turistickou oblast také návštěvníci z Ruska a Spojeného království.   

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2013

52 654

140 453

19 909

48 692

2. čtvrtletí 2014

52 659

131 880

21 956

47 824

Tab. 2: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 1. čtvrtletí 2013/2014


[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080714.docx

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom