Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2014

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu 

Z dat ČSÚ...[1]

Dle údajů Českého statistického úřadu přijelo do České republiky ve třetím čtvrtletí tohoto roku celkově o 2,0 % více hostů, přičemž nárůst zahraničních hostů činil 4,2 %, počet domácích turistů se meziročně téměř nezměnil. Meziročně se však snížil počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 0,8 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky klesl o 2,8 %, avšak u cizinců se zvýšil o 1,7 %.

Celkově do České republiky přijelo 5,4 milionu hostů. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, Ruska a USA. Za povšimnutí stojí 23 % nárůst příjezdů z Číny. Od začátku roku se počet ubytovaných čínských hostů zvýšil meziročně o 22 %, avšak jejich délka pobytu je v porovnání s ostatními zahraničními hosty o 1,1 dne kratší.

Moravskoslezskému kraji ve třetím čtvrtletí turistů ubylo. Celkem jich přijelo 219 312, což je meziročně o 1,9 % méně. Ubylo jak tuzemských hostů, tak i turistů ze zahraničí.

Tuzemských turistů přijelo ve třetím čtvrtletí do Moravskoslezského kraje 168 115, tedy o 2 % méně než ve stejném období loňského roku. Cizinců navštívilo kraj 51 197, což oproti předchozímu roku představuje pokles 1,4 %.

Hostů hromadných ubytovacích zařízení turistické oblasti Ostravsko [2] ve 3. čtvrtletí roku 2014 v meziročním srovnání mírně ubylo, celkově na Ostravsko přijelo 52 646 turistů, což je o 919 turistů méně. Nejpočetnějšími skupinami zahraničních hostů byli již tradičně návštěvníci z Polska, Slovenska a Německa. V hojném počtu navštívili danou turistickou oblast také návštěvníci z Ruska a Rakouska.   

 

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

3.čtvrtletí 2013

53 565

156 156

23 404

57 753

3.čtvrtletí 2014

52 646

146 899

22 987

54 360

Tab.: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 3. čtvrtletí 2013/2014

Co se týká následujícího vývoje, provozovatelé jednotlivých atraktivit hodnotí dosavadní průběh 4. čtvrtletí kladně. Některé z ostravských turistických atraktivit v uplynulém období zaznamenaly obrovské úspěchy v návštěvnosti. Také díky otevření Velkého světa techniky je Dolní oblast Vítkovice vůbec nejnavštěvovanější památkou v Moravskoslezském kraji. Ostravská zoo již přivítala svého historicky prvního půlmiliontého návštěvníka a rekordy padaly také při letošním ročníku Dnů NATO, na které do Mošnova dorazilo 225 000 návštěvníků, což je jedna z nejvyšších návštěvností v historii akce.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080714.docx

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom