Cestovní ruch – 4. čtvrtletí, shrnutí roku 2013

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu 

Cestovní ruch – 4. čtvrtletí 2013[1]

 

Z dat ČSÚ vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2013 se v České republice meziročně zvýšil počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Celkový počet přenocování dosáhl hodnoty 7,6 milionu, což je o 1,1% více než ve stejném období předchozího roku. Významnou roli v tomto měřítku hráli zejména hosté ze zahraničí, u nichž byl zaznamenán nárůst v počtu přenocování o 2,9%. Celkový nárůst byl zaznamenán také u počtu příjezdů. Ve sledovaném období Českou republiku navštívilo celkem 2,9 milionu hostů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 3,9%. Počet příjezdů domácích návštěvníků vzrostl o 2,3%, počet nerezidentů se zvýšil dokonce o 5,1%.

Tendenci růstu co do počtu přenocování kopírovala rovněž data pro Moravskoslezský kraj. Celkový počet přenocování dosáhl 344 939, což je nárůst o 4,9% oproti stejnému období v roce 2012. Meziročně vzrostl v Moravskoslezském kraji také počet hostů, ve sledovaném období přijelo celkem 129 356 hostů, což je o 3,5% více než ve stejném období předešlého roku.

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

4. čtvrtletí 2012

125 019

329 684

27 238

72 347

4. čtvrtletí 2013

129 356

344 939

30 800

89 503

Tab. 1: Celkový počet hostů a přenocování v MSK: 4. čtvrtletí 2012/2013

Návštěvnost turistické oblasti Ostravsko[2] ve 4. čtvrtletí roku 2013 opět rostla. V uplynulém období navštívilo TO Ostravsko celkem 45 971 hostů, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 4%. Tento růst byl ovlivněn zejména díky přijíždějícím cizincům, jejichž počet se zvýšil celkem o 11%. Nejpočetnějšími skupinami cizinců byli již tradičně hosté z Polska, Slovenska a Německa. Dále pak v hojném počtu navštívili Ostravsko také návštěvníci z Ruska a Rakouska.

Meziročně vzrostl také počet přenocování, a to o necelých 14%. Zatímco ve 4. čtvrtletí 2012 bylo vykonáno 113 563 přenocování, v roce 2013 se v posledním čtvrtletí počet přenocování zvýšil na hodnotu 129 133. V meziročním srovnání to znamená, že se zvýšil také průměrný počet strávených nocí  návštěvníků přijíždějících do TO Ostravsko se zvýšil z 2,5 nocí na 2,8 noci. Delší dobu zde trávili také cizinci, průměrný počet strávených nocí vzrostl z 2,45 nocí na 2,87 nocí.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

4. čtvrtletí 2012

44 126

113 563

15 310

37 543

4. čtvrtletí 2013

45 971

129 133

17 015

48 922

Tab. 2: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 4. čtvrtletí 2012/2013

V celorepublikovém měřítku se počet hostů od začátku roku zvýšil o 1,6%. Vzrostl počet jak hostů přijíždějících ze zahraničí (o 2%), tak i počet domácích návštěvníků (nárůst o 1,2%). Oproti rostoucí tendenci v počtu hostů byl však zaznamenán mírný pokles co do počtu přenocování. Ačkoli počet přenocování zahraničních hostů meziročně stoupl o 1%, celkově v meziročním srovnání počet přenocování v roce 2013 klesl o 0,6%. Tento pokles byl způsoben zejména zkrácením délky pobytu domácích hostů, kteří v roce 2013 vykonali o 2,4% méně přenocování než v předchozím roce.

turistické oblasti Ostravsko jsme v průběhu posledních let mohli pozorovat nárůst nejen v počtu přijíždějících hostů, ale i v počtu vykonaných přenocování. Stejně tomu bylo i v roce 2013 kdy do turistické oblasti Ostravsko přijelo opět více návštěvníků, navíc došlo i k prodloužení průměrné délky jejich pobytu.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2010

150 667

431 222

49 073

119 249

2011

 172 924

484 846

58 826

141 818

2012

189 134

521 261

69 354

164 160

2013

196 090

536 647

73 793

189 810

Tab. 3: Celkový počet hostů a jejich přenocování v TO Ostravsko: období let 2010 – 2013


[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru110713.doc

Údaje za 4. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

Přílohy ke stažení: Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 4. čtvrtletí 2013