Cestovní ruch v turistické oblasti Ostravsko - 4. čtvrtletí 2012, shrnutí roku 2012

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

loga eu

V celorepublikovém měřítku se dle informací ČSÚ meziroční počet hostů ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšil o 4,7%, počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních přitom vzrostl o 3,1%. Do celé ČR přijelo celkově ve sledovaném období 2,8 milionů hostů, kteří učinili 7,4 milionu přenocování.

V turistické oblasti Ostravsko (Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Horní Lhota, Dolní Lhota, Velká Polom, Čavisov) došlo k mírnému meziročnímu nárůstu hostů. Výraznější byl přitom růst počtu cizinců, který představoval 8% při téměř stejném počtu průměrně strávených nocí (2,45 nocí). Z celkového počtu 44 126 hostů se jich, dle informací ČSÚ, ubytovalo 21 537 v 4 hvězdičkových hotelech.

K nejpočetnějším skupinám zahraničních hostů patří Slováci (2 826, přenocování 2,3 nocí), Poláci (2 456, 1,8 nocí), Němci (1 531, 2,1 nocí) a Rusové (1 274, 1,5 nocí), na pátém místě jsou pak s větším odstupem Italové, kteří zde ale strávili nejdelší dobu (662, 2,7 nocí).

Za Moravskoslezský kraj je patrný růst návštěvníků, kteří zde ale stráví nepatrně méně času, a to 2,6 nocí (oproti 2,8 v posledním čtvrtletí 2011). Pozitivní je však počet nocí strávených v MSK u nerezidentů. Zahraniční hosté totiž v Moravskoslezském kraji strávili průměrně 2,65 nocí (oproti 2,5 v posledním čtvrtletí 2011).

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkověZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
4. čtvrtletí 2011

43 891

113 820

14 130

35 066

4. čtvrtletí 2012

44 126

113 563

15 310

37 543

Tabulka 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v 4. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

MSKHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
4. čtvrtletí 2011

120 180

341 434

24 266

60 423

4. čtvrtletí 2012

125 019

329 684

27 238

72 347

Tabulka 2: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v MSK v 4. čtvrtletí r. 2011 a v r. 2012

Z dat ČSÚ vyplývá, že ve srovnání s rokem 2011 se počet hostů v TO Ostravsko zvýšil o více než 9% (o 16 210) a počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 7,5% (36 415). Obdobně rychle jako v roce 2011 pak i v roce minulém rostl počet zahraničních hostů (meziroční nárůst o 18%, tj. 10 528) a jejich přenocování (o 16%, tj. o 22 342). Počet strávených nocí se přitom téměř nezměnil, za rok 2012 činí 2,75 nocí celkově u všech hostů a 2,36 nocí u cizinců.

TO OstravskoHosté celkověPřenocování celkemZahraniční hostéPřenocování zahr. hostů
2010

150 667

431 222

49 073

119 249

2011

172 924

484 846

58 826

141 818

2012 189 134 521 261 69 354 164 160

Tabulka 3: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v letech 2010, 2011 a 2012

Příloha ke stažení - Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 4. čtvrtletí 2012