4 čtvrtletí, shrnutí roku 2014

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v TO Ostravsko

Dle údajů Českého statistického úřadu se počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 2,8 %, v tom domácích návštěvníků o 5,3 % a zahraničních o 1,2 %. Celkově v tomto období přijelo o 3,1 % více hostů, zahraničních o 4,9 % a domácích o 0,8 %. Za celý rok 2014 hromadná ubytovací zařízení vykázala 0,4% snížení počtu přenocování, počet hostů se meziročně zvýšil o 1,5 %.

Celkově do České republiky přijelo 3,3 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1%. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, Ruska, Slovenska, Spojeného království a USA. Za povšimnutí stojí 21,8 % nárůst příjezdů z Číny.

Moravskoslezskému kraji ve čtvrtém čtvrtletí turistů přibylo. Celkem jich přijelo 155 725, což je meziročně o 6,6 % více. Přibylo jak tuzemských hostů, tak i turistů ze zahraničí.

Tuzemských turistů přijelo ve čtvrtém čtvrtletí do Moravskoslezského kraje 115 771, tedy o 4,5 % více než ve stejném období loňského roku. Cizinců navštívilo kraj 39 954, což oproti předchozímu roku představuje nárůst 13,2%.

 

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

4. čtvrtletí 2013

146 115

380 027

35 302

100 299

4. čtvrtletí 2014

155 725

402 936

39 954

92 139

Tab. 1: Celkový počet hostů a přenocování v MSK: 4. čtvrtletí 2013/2014

Hostů hromadných ubytovacích zařízení turistické oblasti Ostravsko[1] ve 4. čtvrtletí roku 2014
v meziročním srovnání výrazně přibylo, celkově na Ostravsko přijelo 50 623 turistů, což je o 4 459 turistů více než ve stejném období předchozího roku. Nejpočetnějšími skupinami zahraničních hostů byli již tradičně návštěvníci ze Slovenska, Polska a Německa. V hojném počtu navštívili danou turistickou oblast také návštěvníci z Itálie a Litvy.   

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

4. čtvrtletí   2013

46 164

129 469

17 060

48 977

4. čtvrtletí 2014

50   623

116   703

21   332

42   100

Tab. 2: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 4. čtvrtletí 2013/2014, revidovaná data

Rok 2014 – shrnutí

… z dat Českého statistického úřadu

České republice se zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 1,5 %, počet přenocování se snížil o 0,4 %. Zahraničních návštěvníků přijelo o 3,5 % více a počet jejich přenocování se zvýšil o 0,3 %. Domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo o 0,5 % a také počet jejich přenocování klesl o 1,1 %.

turistické oblasti Ostravsko patří mezi návštěvníky k nejoblíbenějším industriální památky, kterými jsou Dolní Vítkovice, Landek Park a Důl Michal. Dále jsou hodně navštěvovány Sanatoria Klimkovice, Vyhlídková věž Nové radnice, Slezskoostravský hrad, MiniUni, Galerie výtvarného umění Ostrava a ZOO Ostrava. Dolní Vítkovice, Landek Park a ZOO Ostrava patří k nejnavštěvovanějším turistickým atraktivitám na území ČR. Novým způsobem jak město propaguje cestovní ruch v TO Ostravsko je interaktivní hra Kód Salomon, která propojuje jednotlivé atraktivity formou pátrání po ztraceném talismanu.

V roce 2014 se snížil počet přijíždějících hostů, ovšem počet zahraničních hostů se zvýšil o 8%, jak můžeme vidět v následující tabulce.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2010

150 667

431 222

49 073

119 249

2011

 172 924

484 846

58 826

141 818

2012

188 087

501 332

68 954

159 603

2013

195 616

543 628

74 300

191 227

2014

193 101

484 126

79 926

174 642

Tab. 3: Celkový počet hostů a jejich přenocování v TO Ostravsko: období let 2010 – 2014, revidovaná data

Přílohy ke stažení: Statistika návštěvnosti 4.čtvrtletí 2014

[1] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom