Shrnutí roku 2016

Zpráva o cestovním ruchu TO Ostravsko za rok 2016

Stoupající trend hostů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) turistické oblasti Ostravsko pokračoval i v roce 2016. V meziročním srovnání došlo k navýšení o 5,3%. Vzrostl počet jak domácích hostů (+4%), tak zahraničních hostů (+7,3%).

Taktéž došlo k nárůstu počtu přenocování, a to celkově o 6,1%; u domácích hostů o 9,2%, u zahraničních o 1%. Průměrná doba přenocování se zvýšila o jednu desetinu procenta na 2,7 dní.

Tab. č. 1 Návštěvnost HUZ  TO Ostravsko v roce 2016 v členění za jednotlivá čtvrtletí

TO Ostravsko

Hosté

Přenocování

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

celkem

1.   čtvrtletí 2016

29 953

16 635

46 588

90 729

39 389

130 118

2.   čtvrtletí 2016

35 623

23 756

59 379

100 724

54 375

155 099

3.   čtvrtletí 2016

32 457

29 829

62 286

100 876

71 355

172 231

4.   čtvrtletí 2016

33 027

21 227

54 254

88 153

46 576

134 729

2016   celkem

131 060

91 447

222 507

380 482

211 695

592 177

Zdroj: ČSÚ

Tab. č. 2 Návštěvnost HUZ  TO Ostravsko; časová řada 2012 - 2016

TO Ostravsko

Hosté celkem

v tom

Přenocování

celkem

v tom

Průměrný počet

přenocování (noci)

rezidenti

nerezidenti

rezidenti

nerezidenti

2012

186 546

117 861

68 685

497 746

338 638

159 108

2,7

2013

193 723

119 691

74 032

539 268

348 597

190 671

2,8

2014

203 167

120 395

82 772

512 612

330 476

182 136

2,5

2015

211 264

126 037

85 227

557 857

348 306

209 551

2,6

2016

222 507

131 060

91 447

592 177

380 482

211 695

2,7

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska kategorie hromadných ubytovacích zařízení volí domácí hosté téměř stejně mezi zařízeními hotelového typu se 4*a 3*. Oblíbená jsou i ostatní hromadná ubytovací zařízení. U zahraničních hostů pak ve výběru převažují hotelová zařízení se 4*, přednost jim dává 62,5%;  25,8% pak volí hotelová zařízení se 3*.

Naprostou většinu účastníků cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko i České republiky tvoří obyvatelé sousedních států. Na prvních třech místech se na Ostravsku tradičně objevují zástupci Polska (19,3%), Slovenska (17,6%) a  Německa (9,2%). Ve srovnání s rokem 2015 nedošlo v tomto trendu k žádným významným změnám, pouze Slovensko a Polsko se vystřídaly na prvním a druhém místě.

Tab. č. 3 Návštěvnost nerezidentů v HUZ TO Ostravsko v roce 2016 v členění dle země původu (první desítka států)

TO Ostravsko

2016

Hosté

v %

Přenocování

1.       Polsko

17 656

19,3%

29 683

2.       Slovensko

16 114

17,6%

33 038

3.       Německo

8 376

9,2%

18 912

4.       Itálie

4 054

4,4%

9 450

5.       Rusko

3 120

3,4%

6 133

6.       Spojené království

3 091

3,4%

8 074

7.       Rakousko

2 449

2,7%

4 332

8.       Spojené státy americké

2 427

2,7%

8 093

9.       Litva

2 223

2,4%

3 139

10.     Francie

2 028

2,2%

4 881

Zdroj: ČSÚ

Turistické cíle TO Ostravska bodují na národní úrovni!

Dolní oblast Vítkovice s  1,3 mil. návštěvníků obsadila čtvrtou pozici v rámci TOP 5 nejnavštěvovanějších míst České republiky. Nejnavštěvovanějším turistickým místem byl tradičně Pražský hrad, druhou pozici obsadila lanová dráha na Petřín (1,5 milionu návštěvníků), na třetí příčce skončila s 1,4 miliony návštěvníků pražská zoologická zahrada a TOP pětici uzavírá AquaPalace Praha s milionem návštěvníků.

Do první dvacítky, respektive padesátky, se za TO Ostravsko dostala ještě ZOO Ostrava (14. místo; 509,3 tis. os.)  a Centrum Černá louka (16. místo; 457,1 tis. os.). I když návštěvnost u obou turistických cílů meziročně vzrostla, ostravská zoo si oproti roku 2015 o jedno místo pohoršila a Centrum Černá louka poskočila nahoru z původně 19. místa. Do žebříčku nejnavštěvovanějších památek Česka se totiž promítlo i postupné rozšiřování portfolia dotazovaných objektů. V první desítce se tak vloni nově objevil Aqualand Moravia (8. místo; 712,4 tis.os.), který odsunul ostravskou zoo o příčku níže.

Žádný jiný turistický cíl Moravskoslezského kraje se v žebříčku 50 nejnavštěvovanějších v ČR neobjevil!

Tab. č. 4 Nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR

název objektu

návštěvnost (tis. os.)

kraj

1

Pražský hrad

2 100,7

Praha

2

Lanová dráha na Petřín, Praha

1 753,0

Praha

3

Zoologická zahrada Praha

1 448,4

Praha

4

Dolní oblast Vítkovic a Landek Park, Ostrava

1 301,6

Moravskoslezský

5

AquaPalace Praha

1 022,8

Praha

6

Staroměstská radnice

867,8

Praha

7

Národní galerie v Praze

712,7

Praha

8

Aqualand Moravia

712,4

Jihomoravský

9

Zoologická zahrada Zlín (Lešná)

668,3

Zlínský

10

Petřínská rozhledna

660,4

Praha

11

Židovské muzeum v Praze

659,9

Praha

12

Pivovary a expozice Plzeňského   prazdroje, Plzeň

644,0

Plzeňský

13

Zoologická zahrada Dvůr Králové

538,0

Královéhradecký

14

Zoologická zahrada Ostrava

509,3

Moravskoslezský

15

Zoologická zahrada Liberec

480,2

Liberecký

16

Centrum Černá Louka, Ostrava

457,1

Moravskoslezský

17

Zoologická zahrada Plzeň

441,4

Plzeňský

18

Státní hrad a zámek Český   Krumlov

426,7

Jihočeský

19

iQLandia, Liberec

425,0

Liberecký

20

Státní zámek Lednice

410,9

Jihomoravský

Zdroj: Czechtourism


Rok 2016 v Moravskoslezském kraji

V roce 2016 dosáhl v Moravskoslezském kraji celkový počet hostů 816 653, což znamená meziroční navýšení o 5,4%. Nárůst zajistili domácí hosté, počet zahraničních mírně poklesl, a to o 1 004 hostů. Taktéž vzrostl celkový počet přenocování, rovněž o 5,4%. Průměrná doba přenocování zůstala na stejné úrovni jako v roce 2015, a to 2,9 dní. I na krajské úrovni obsadili první příčky návštěvnosti dle země původu zástupci Slovenska, Polska a Německa.

Tab. č. 5 Návštěvnost hromadných ubytovacích v MSK v letech 2012-2016; revidovaná data

Moravskoslezský kraj

Hosté

Přenocování

rezidenti

nerezidenti

celkem

rezidenti

nerezidenti

celkem

2016

637 612

179 041

816 653

1 911 166

439 351

2 350 517

2015

595 002

180 045

775 047

1 770 151

459 617

2 229 768

2014

542 734

160 275

703 009

1 563 795

381 461

1 945 256

2013

540 988

157 223

698 211

1 530 990

416 571

1 947 561

2012

545 718

153 028

698 746

1 640 481

374 730

2 015 211

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska příjezdového cestovního ruchu - u jednodenních návštěvníků byl Moravskoslezský kraj ve srovnání s ostatními kraji v roce 2016 na 6. místě s 8,1%. U vícedenních hostů pak na místě osmém s 1,9%.

 

Rok 2016 v České republice

V roce 2016 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v České republice téměř 18,4 milionu hostů, což meziročně představuje zvýšení o 6,9%. Z celkového počtu bylo 9,3 milionu zahraničních, o 6,7 % více než v roce 2015. O 7% narostl i počet domácích hostů.  Rovněž počet přenocování u obou skupin klientů byl vyšší než v roce 2015. Počet hostů ubytovaných v HUZ i individuálních ubytovacích zařízeních (IUZ) roste. Zájem o IUZ za poslední  4 roky narostl téměř o 2/3!

V roce 2016 se zahraniční turisté v Česku v průměru zdrželi 3,6 dne. Pokles zájmu o ubytování ze strany hostů z Ruska či Japonska (o 15,0 %, úbytek 19 tisíc příjezdů) byl kompenzován vyšší návštěvností nejen z okolních zemí. Němců se loni ubytovalo o 6,4 %, tedy o 113 tisíc hostů více než v roce 2015. Slováků přijelo o 11,7 % více a návštěvnost z Polska byla vyšší o 12,1 %. V loňském roce rovněž pokračoval zvýšený zájem turistů z asijských zemí, tedy z Číny, Jižní Koreje a Tchaj-wanu nebo z blízkovýchodního Izraele.

Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 10,5 % na 228 mil. Kč.

Struktura jednodenních návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu se dlouhodobě nemění (ani meziročně, ani mezikvartálně).  Jde o obyvatele států sousedících s Českou republikou, přičemž první místo zaujímají Němci s velkým náskokem před ostatními. Z hlediska důvodů návštěvy dlouhodobě rostou nákupy, klesá volný čas (rekreace, poznávání, výlety, sport). Nákupy hlavně ve 1Q a 4Q, volný čas častěji ve 3Q. Dlouhodobý pokles frekvence návštěv se v roce 2016 zastavil. Nejčastěji k nám jezdí návštěvníci ve 4Q.  Jednodenní návštěvníci si cestu organizují sami. Meziročně bez výrazných změn. Na prvních místech oblíbenosti je Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj.

Mezi zahraničními turisty se dlouhodobě zvyšuje podíl Italů, meziročně vzrostl podíl Britů. Dlouhodobě klesá podíl Rusů (nyní až 9. místo se 4 %). První příčku tradičně drží Němci. Nejvíce turistů přijíždí na dovolenou (nejvíce ve 3Q). Za příbuznými se jezdí častěji v 1Q a 4Q (častěji Slováci). Frekvence návštěv se meziročně snížila. Nejvíce nových návštěvníků tradičně přijelo ve 3Q.  ¾ turistů si cestu organizují sami. 8 % turistů přijelo se zájezdem a o návštěvníky se během pobytu staral delegát/průvodce. Mezi navštívenými místy kraluje Praha s 73,9%, následovaná Jihomoravským (8,6%) a Karlovarským krajem (6,3%). Meziročně poklesl podíl turistů ubytovaných v hotelu a dlouhodobě výrazně roste podíl turistů ubytovaných v placených IUZ (AirBnB?, couchsurfing?).

Česká republika byla v rámci Global Peace Indexu ohodnocena jako 6. nejbezpečnější země na světě. Jedná se o významný posun směrem vzhůru oproti desáté příčce v roce 2015. Současně se jedná o nejlepší umístění v historii. Významný úspěch ČR v rámci Global Peace Indexu je způsoben kombinací několika faktorů. Česku se dosud vyhýbají teroristické činy, nízká je i úroveň běžné kriminality. Dobře naopak funguje ochrana veřejného pořádku či záchranná služba.

Zdroj: ČSÚ, Czechtourism, MMR