Cestovní ruch – 1. čtvrtletí 2014

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu 

Z dat ČSÚ...

Dle údajů Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí tohoto roku klesl počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl 8,4 milionu nocí, meziročně to znamenalo pokles celkem o 2,6 %. Zatímco počet nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních domácích návštěvníků klesl o celých 4,7 %, u zahraničních návštěvníků šlo pouze o půl procenta.

Mírný pokles byl zaznamenán také co do počtu hostů, celkově do České republiky přijelo 2,9 milionu hostů, což je o 0,9 % méně než ve stejném období loňského roku. Domácích hostů ubylo o 3,2 %, počet zahraničních návštěvníků se však o 1,6 % navýšil. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, Ruska a Slovenska. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, byl zaznamenán patrný pokles u hostů z Francie (o 10,7%) a Nizozemska (o 8,3%).

Na úrovni krajské byl však zaznamenán výrazný nárůst, a to jak v počtu přenocování, tak i v celkovém počtu hostů, kteří do Moravskoslezského kraje ve sledovaném období zavítali. Celkový počet přenocování dosáhnul hodnoty 464 695. Meziročně vzrostl v kraji také počet hostů. Ve sledovaném období Moravskoslezský kraj navštívilo celkem 159 040 hostů, což je o 2,7% více než ve stejném období předešlého roku.

MSK               

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2013

137 951

401 590

25 153

66 865

1. čtvrtletí 2014
159 040

464 695

34 214

89 476

Tab. 1: Celkový počet hostů a přenocování v MSK: 1. čtvrtletí 2013/2014

Oproti Moravskoslezskému kraji sice klesla celková návštěvnost turistické oblasti Ostravsko[2], byl však zaznamenán nárůst co do počtu hostů, kteří na Ostravsko přijeli ze zahraničí. Nejpočetnějšími skupinami zahraničních hostů byli již tradičně návštěvníci ze Slovenska, Polska a Německa. V hojném počtu navštívili danou turistickou oblast také návštěvníci z Ruska a Spojeného království.[3] V 1. čtvrtletí roku 2014 navštívilo TO Ostravsko celkem 41 770 návštěvníků.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

1. čtvrtletí 2013

42 709

114 588

13 572

34 457

1. čtvrtletí 2014

41 770

112 074

14 384

35 450

Tab. 2: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 1. čtvrtletí 2013/2014


[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru110713.doc

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

[3] Nejnovější data jsou po rozsáhlé revizi, je nutno počítat s odchylkami v porovnání s daty za předcházející léta

 Příloha ke stažení: Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 1. čtvrtletí 2014