Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2013[1]

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu

Z informací ČSÚ…

Celorepublikově klesl ve 2. čtvrtletí tohoto roku počet příjezdů o 1,3%, počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních o 4%. Na tomto trendu má podíl především meziročně nižší počet domácích návštěvníků i jejich přenocování. Celkově přijelo do ČR 3,5 milionu hostů, kteří učinili 9,4 milionu přenocování.

V Moravskoslezském kraji se ve druhém čtvrtletí 2013 ubytovalo 152 140 turistů (meziročně o 0,5% méně), kteří zde strávili 396 845 nocí (téměř o 6% méně). Výrazný podíl na poklesu počtu strávených nocí v Moravskoslezském kraji, přitom mají domácí návštěvníci (pokles o 12,5%), naopak výrazný nárůst zaznamenali zahraniční hosté, u nichž počet přenocování vzrostl o víc než 23%.

Turistická oblast (TO) Ostravsko[2] klesající republikovou i krajskou tendenci hostů ani přenocování nekopíruje. Naopak, v obou ukazatelích došlo k meziročnímu nárůstu. Celkem přijelo do TO Ostravsko 51 331 hostů (nárůst o 8,5%), kteří zde strávili 138 338 nocí (meziročně o 12,6% více). Na tomto růstu se podíleli jak domácí, tak zahraniční návštěvníci. Hostů z ČR přijelo o 6% více (31 490) a strávili zde o 4% nocí víc (89 255), než ve stejném období loňského roku. U hostů ze zahraničí jsou nárůsty ještě vyšší – počet příjezdů o 12,7% (19 841) a přenocování o 32% (49 083). Prodloužila se i celková doba pobytu – z 2,6 na 2,7 nocí.

První pětici nejpočetnějších zahraničních návštěvníků tvořili tradičně Poláci (3 444), Slováci (2 841), Rusové (2 195), kteří předstihli hosty z Německa (1 882) a Italové (791). Co do počtu strávených nocí se přitom nejdéle zdrželi Italové (2,7 nocí), následují Němci (2,32 nocí), Poláci (2,05 nocí), Slováci (1,73 nocí) a Rusové (1,39 nocí). Průměrně cizinci na Ostravsku strávili 2,47 nocí, oproti loňským 2,11 ve stejném období.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2012[3]

47 286

122 817

17 599

37 160

2. čtvrtletí 2013

51 331

138 338

19 841

49 083

Tab. 1: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v TO Ostravsko v 2. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

2. čtvrtletí 2012[4]

152 855

421 854

34 543

77 126

2. čtvrtletí 2013

152 140

396 845

37 297

95 109

Tab. 2: Celkový počet hostů a jejich přenocování/ Zahraniční hosté a jejich přenocování v MSK v 2. čtvrtletí r. 2012 a v r. 2013

[1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080713.doc

Údaje za 2. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

[3] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za 2. čtvrtletí roku 2012.

[4] Jedná se o definitivní údaje ČSÚ za 2. čtvrtletí roku 2012.

Příloha ke stažení - Tabulka návštěvnosti TO Ostravsko a MSK, 2. čtvrtletí 2013