Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2013[1]

Kvartální zprávy o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko

 

loga eu 

Letní sezóna 2013 zaznamenala nárůst v celorepublikovém vývoji počtů příjezdů. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že počet hostů, kteří v uplynulém čtvrtletí přijeli do České republiky, se oproti předešlému roku zvýšil. Ve sledovaném období přijelo celkem 4,8 milionů hostů, což představuje nárůst o 1,7%, z čehož 1,9% byli domácí hosté a 1,5% hosté přijíždějící ze zahraničí. Ačkoli 10 ze 14 krajů ČR v hlavní turistické sezóně zaznamenalo nárůst co do počtu příjezdů, délka pobytu meziročně klesla o 0,1%. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve sledovaném období klesl oproti předešlému roku o 1,9%, přičemž celkový počet přenocování dosáhl 14,3 milionu. Významný podíl na snížení počtu přenocování měli zejména domácí hosté. Zatímco se počet přenocování zahraničních hostů zvýšil o 0,4%, domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních o 3,8% méně než ve 3. čtvrtletí v roce 2012.

Návštěvnost Moravskoslezského kraje kopíruje celorepublikový vývoj. Ve 3. čtvrtletí 2013 kraj navštívilo téměř 200 000 hostů, což je o 1,1% více než v předešlém roce. Do Moravskoslezského kraje ve sledovaném období přijelo celkem 148 252 domácích hostů, což je o 3,3 % více než ve stejném období předešlého roku, a 45 179 hostů ze zahraničí (nárůst o 0,4%). Délka pobytu přijíždějících hostů se však zkrátila, a to o celých 5,1%. Zatímco počet přenocování nerezidentů stoupl o více než 10%, domácí hosté přispěli k celkovému snížení počtu strávených nocí v kraji (pokles o 8,3%).

MSK

Hosté celkově

Přenocování celkem

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

3. čtvrtletí 2012

191 342

635 624

43 754

108 852

3. čtvrtletí 2013

193 431

599 629

45 179

119 818

Tab. 1: Celkový počet hostů a přenocování v MSK: 3. čtvrtletí 2012/2013

Celorepublikovou tendenci růstu počtu hostů kopíruje rovněž turistická oblast (TO) Ostravsko[2]. Turistickou oblast Ostravsko v uplynulém období navštívilo celkem 53 565 hostů, což znamená nárůst o 8,4% oproti předešlému roku. Turistická oblast Ostravsko však oproti zbytku republiky zaznamenala nárůst také v počtu přenocování. S rostoucím počtem přijíždějících hostů vzrostl také počet přenocování, a to z celkového počtu 145 665 ve 3. čtvrtletí v roce 2012 na 156 156 ve stejném období letošního roku.

Nemalý podíl na zvyšujícím se počtu hostů a přenocování měli také zahraniční hosté, kterých přijelo meziročně o 8% více. Vůbec poprvé od začátku roku se změnilo pořadí hostů přijíždějících ze zahraničí. Nejpočetnější skupinou cizinců, kteří TO Ostravsko ve 3. čtvrtletí navštívili, byli Rusové (4 532), kteří se stali vůbec poprvé nejpočetnější skupinou zahraničních hostů. V hojném počtu pak přijížděli také návštěvníci z Polska (3 333), Slovenska (3 118), Německa (1 899) a Itálie (839). Hosté na Ostravsku ve sledovaném období strávili průměrně 1,9 nocí, přičemž u cizinců to bylo 2,47 nocí, stejně jako ve stejném období v loňském roce. Ačkoli se Italové umístili na posledním místě co do počtu hostů, strávili zde jednoznačně nejdelší dobu, průměrně to byly 3 noci. Dále je následovali Slováci (2,7 nocí), Němci (2,6 nocí), Poláci (1,9 nocí) a nakonec Rusové (1,4 nocí), kterých přijelo sice nejvíce, ale zdrželi se nejkratší dobu.

TO Ostravsko

Hosté celkově

Přenocování celkově

Zahraniční hosté

Přenocování zahr. hostů

3. čtvrtletí 2012

49 408

145 665

21 665

49 839

3. čtvrtletí 2013

53 565

156 156

23 404

57 753

Tab. 2: Celkový počet hostů a přenocování v TO Ostravsko: 3. čtvrtletí 2012/2013 

 [1] Zdroj: Nejnovější čísla ČSÚ v rychlých informacích; http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru110713.doc

Údaje za 3. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

[2] Ostrava, Klimkovice, Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Velká Polom

Příloha ke stažení: Tabulka - návštěvnost TO Ostravsko a MSK, 3. čtvrtletí 2013