VÝZVA NA TRANSFERY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2023

Informace pro žadatele a příjemce transferů v oblasti prevence kriminality

Informace pro žadatele

Dne 20. 12. 2022 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení rady města č. 00459/RM2226/9  výběrové řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2023 s termínem pro podávání žádostí od 13. 2. 2023 do 24. 2. 2023.

Podmínky

Výběrové řízení na poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy a jednotlivá témata vychází ze Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy dne 14. 9. 2022 usnesením č. 2240/ZM1822/36.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 13.02.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 24.02.2023 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend.

Upozornění:

Podmínky pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.

Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE.

Kontaktní informace

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Kontaktní osoby

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Markéta Héglová
E-mail
Telefon 599 443 860

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE

Informace pro příjemce

platné pro rok 2023

Všeobecné podmínky pro rok 2023 v oblasti transferů

1. Pokyny k vyúčtování transferů pro městské obvody

  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva a vyúčtování transferů z rozpočtu SMO v oblasti prevence kriminality - pro projekty realizované městským obvodem )
  • Formulář č. 2 (Závěrečná zpráva - pro projekty realizované městským obvodem prostřednictvím třetí osoby)
  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva a vyúčtování příspěvků z rozpočtu SMO v oblasti prevence kriminality)
  • Formulář č. 2 (Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele příspěvku)

Kontaktní osoby

administrativa

 Mgr. Markéta Héglová

599 443 860  
vyúčtování

 Ing. Lucie Brančíková

599 443 802