Energie

Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, které jsou spravovány odborem školství a sportu, odborem kultury a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2024, starší záznamy jsou v archivu výzev
Výzvy na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území města Ostravy.