Veřejný prostor a památky

Dotační programy spravované odborem územního plánování a stavebního řádu z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2024, starší záznamy jsou v archivu výzev
Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti rozvoje bytového fondu.
Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kulturních památek a významných městských staveb.
Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti obnovy reklamního označení.
Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti revitalizace veřejného prostoru.