Kultura

Výběrová řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblastech podpory kultury, které jsou spravovány odborem kultury Magistrátu města Ostravy.

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2024, starší záznamy jsou v archivu výzev
Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kultury a formuláře pro finanční vypořádání.