VÝZVA NA TRANSFERY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2024

Informace pro žadatele a příjemce transferů v oblasti prevence kriminality

Informace pro žadatele

Dne 14. 11. 2023 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení rady města č. 02731/RM2226/48  výběrové řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2024 s termínem pro podávání žádostí od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024.

Informační seminář k výběrovému řízení proběhne dne 7. 12. 2023 v místnosti č. 406 Magistrátu města Ostravy od 13.00 hodin.

Podmínky

Výběrové řízení na poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy a jednotlivá témata vychází ze Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy dne 14. 9. 2022 usnesením č. 2240/ZM1822/36.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 15.01.2024 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 26.01.2024 23:59

Postup podání žádosti

Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend.

Upozornění:

Podmínky pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.

Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE.

Kontaktní informace

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Kontaktní osoby

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Markéta Héglová
E-mail
Telefon 599 443 860

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE

Informace pro příjemce

platné pro rok 2024

Všeobecné podmínky pro rok 2024 v oblasti transferů

1. Pokyny k vyúčtování transferů pro městské obvody

  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva a vyúčtování transferů z rozpočtu SMO v oblasti prevence kriminality - pro projekty realizované městským obvodem )
  • Formulář č. 2 (Závěrečná zpráva - pro projekty realizované městským obvodem prostřednictvím třetí osoby)
2. Pokyny k vyúčtování transferů pro příspěvkové organizace města 
  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva a vyúčtování příspěvků z rozpočtu SMO v oblasti prevence kriminality)
  • Formulář č. 2 (Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele příspěvku)
3. Pokyny k vyúčtování pro Městskou policii Ostrava
  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva)

Kontaktní osoby

administrativa

 Mgr. Markéta Héglová

599 443 860  
vyúčtování

 Ing. Lucie Brančíková

599 443 802