Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Informace o aktuálním výběrovém řízení

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2118/ZM1822/35 ze dne 22.06.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 v rámci Programu na podporu významných sportovních klubů na území statutárního města Ostravy

 

Informace o výsledcích výběrového řízení můžete najít na webových stránkách města www.dotace.ostrava.cz

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2023

Ve dnech 17.08.2022 a 19.09.2022 se uskutečnil tradiční seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 v oblastech:

  1. Tělovýchova a sport
  2. Významné sportovní kluby
  3. Sportovní akce
  4. Sportovní infrastruktura

Prezentaci naleznete zde: Seminář 

Podmínky

Program na podporu významných sportovních klubů  z rozpočtu statutárního města Ostravy
pro rok 2023

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pátek 16.09.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 30.09.2022 23:59

Kontaktní informace

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.                 599 443 085             ojajkowicz@ostrava.cz 

Přílohy - formuláře ke stažení

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail                helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk      T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat" s číslem smlouvy a zkratkou dotační oblasti ŠaS/VSK.