Dokumenty

Vzory smluv / Metodický pokyn - nalezení psi

Vzor smlouvy o opatrovnictví psa

Vzor smlouvy, která zajišťuje do doby vyjasnění vlastnických vztahů ke psu život v řádných podmínkách odpovídajících jeho potřebám a právním předpisům, a to cestou jeho svěření na uvedenou dobu do opatrování opatrovateli psa.

Vzor darovací smlouvy

Vzor darovací smlouvy bezplatného převod vlastnického práva ke psu.

Metodický pokyn - nalezení psi

Společný metodický pokyn odboru ochrany životního prostředí a odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy ve věci nalezených a odevzdaných psů na městské obvody

Příloha č. 1 k záznamu o oznámení nálezu zvířete

Příloha č. 1 k metodickému pokynu - nalezení psi