Informace pro dárce

Za účelem spolufinancování Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích byla ke dni 10. 07. 2013 zahájena veřejná sbírka.

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajících v útulku na své nové majitele, na pána, který je bude mít rád a bude jim věnovat náležitou péči, mohou do 31. 07. 2017 přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 110189-1649297309/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

Poděkování dárcům

Statutární město Ostrava děkuje společnosti Mars Czech, s.r.o. a Nadaci na ochranu zvířat za dar ve formě suchého krmiva - konkrétně za 4.705 kg krmiva pro psy značky Pedigree. Toto krmivo nám spol. Mars Czech, s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat darovaly v rámci kampaně WAD 2010 - Pomozte naplnit misky v útulcích.

Zaměstnanci útulku statutárního města Ostravy děkují všem občanům, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajících v útulku na své nové majitele, a kteří dosud přispěli na konto veřejné sbírky dobrovolnou finanční částkou.