Organizace a instituce

Městské organizace

Přehled příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, obchodních společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Ostrava a obecně prospěšných společností statutárního města Ostrava.

Městská policie

Městská policie Ostrava