Průběh zpracování marketingové strategie

Průběh zpracování marketingové strategie - pracovní skupiny

Pracovní skupina - 1. setkání

První setkání pracovní skupiny proběhlo dne 9. 9. 2010 na Nové radnici. Po vzájemném představení zapojených aktérů a členů pracovní skupiny byla představena koncepce a smysl tvorby marketingové strategie, postup jejího zpracování a také hlavní výstupy analytické části. Zápis s jednání si můžete stáhnout zde.

Pracovní skupina - 2. setkání

Dne 29. 9. 2010 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro tovrbu marketingové strategie cestovního ruchu TO Ostravsko. Projednávána byla syntetická část, konkrétně SWOT analýza. Zápis z 2. jednání si můžete stáhnout zde.

Výstupy 2. setkání - SWOT analýza

Pracovní skupina - 3. setkání

Na třetím sektání pracovní skupiny konané dne 14.10.2010 se diskutovalo nad definicí marketingových skupin, byly také probrány vize, poslání a cíle či strategie značky a image. Výstupy z pracovní skupiny jsou dostupné zde.

Pracovní skupina - 4. setkání

4. jednání pracovní skupiny se konalo dne 26.10.2010. Jednalo se o mottu turistické oblasti Ostravsko, definovaných marketingových skupinách, segmetaci trhu a motivaci, strategii značky a image. Otevřena byla i otázka možných produktů cestovního ruchu. Zápis z jednání je dostupný zde.

Výstup 4. jednání - Hlavní schéma rozvojových opatření a aktivit k jejich naplnění

Pracovní skupina - 5.setkání

Ve středu 3. listopadu proběhlo již páté setkání členů pracovní skupiny k Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko. Předmětem diskuse se tekntokráte stala jednotka destinačního managementu turistické oblasti. Představeny byly různé formy destinačního managementu, možné způsoby financování i příklady již existujících jednotek destinačního managementu v České republice i na Slovensku. Konkrétní podoba jednotky destinačního managementu TO Ostravsko bude jednou z aktivit Akčního plánu na rok 2011, jež bude součástí marketingové strategie. Zápis z jednání si můžete prohlédnout zde.

Pracovní skupina - 6. setkání

Závěrečné 6. setkání pracovní skupiny proběhlo dne 9. listopadu. Projednávány byly priority a rozvojová opatření, proběhla diskuse k produktům a marketingovému plánu. Zástupci statutárního města Ostravy navrhli možné aktivity do akčního plánu, který bude předložen ÚRR ke schválení. Zápis z jednání si můžete přečíst zde.

Výstup 6. jednání - Hlavní schéma rozvojových opatření a aktivit k jejich naplnění (přepracovaná verze)

Závěrečná prezentace

Záverečná prezentace Marketingové strategie pro aktéry a subjekty cestovního ruchu z turistické oblasti Ostravsko se uskutečnila dne 9.12.2010 v hotelu Park Inn Ostrava. Zástupci společnosti ProFaktum, s.r.o. představili výstupy Marketingové strategie včetně aktivit zařazených do akčního plánu na rok 2011. Powerpointovou prezentaci ze setkání si můžete stáhnout zde.