Primátor

Popis funkce primátora, současný primátor statutárního města Ostravy

Primátor města Ostravy zastupuje město navenek, má právo užívat primátorských insignií a závěsného odznaku se státním znakem České republiky. Stojí v čele statutárního města Ostravy. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Ostravy.

Ing. Tomáš Macura, MBA

Primátorem města byl zvolen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Ostravy  19. října 2022.

Tomáš Macuraprimátor Ostravy Tomáš Macura 2018 se narodil v roce 1964 , je ženatý, má dvě děti, bydlí ve Slezské Ostravě.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1986), obor finance a úvěr. Absolvoval také Prague International Business School, MBA pro výkonný management (1998) a management na Gustav Käser Training International (2002).

Tomáš Macura začínal svou pracovní kariéru v roce 1986 jako úvěrový pracovník Státní banky československé, v letech 1989–1998 byl vedoucím finančního odboru v Moravských chemických závodech v Ostravě. Ve firmě Walmark, a. s., Třinec vykonával funkci finančního ředitele (1998–2004) a generálního ředitele (2004–2008). Od roku 2008 byl odborným poradcem Media Marketing Services, a. s., Praha.

Funkci primátora města Ostravy zastával již ve volebních obdobích 2014-2018 a 2018-2022. K jeho občanským aktivitám patří ochrana a pomoc zvířatům v nouzi. Ovládá aktivně anglický jazyk, pasivně němčinu, ruštinu a polštinu.

Kontakt:

Ing. Tomáš Macura, MBA
Kancelář 203, Nová radnice
Prokešovo náměstí 8, 2. poschodí

Odbory:

kancelář primátora

legislativní a právní

interního auditu a kontroly

strategického rozvoje