Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (8 členů)

Poslední změna: Úterý 06.02.2018 12:10 - Havránek Petr
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „bezpečnostní rada“) je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady je primátor, který jmenuje její členy. Primátor zřizuje a řídí bezpečnostní radu za účelem řízení a kontroly přípravných opatření, činností k řešení krizových situací a činností ke zmírnění jejich následků.

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení

b) krizový plán obce s rozšířenou působností Ostrava

c) vnější havarijní plány, pokud jsou schvalovány primátorem

d) finanční zabezpečení připravenosti města na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení  ve správním  obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava na krizové situace a jejich řešením

předseda:
Ing. Tomáš Macura, MBA, člen ZM
členové:
Ing. Břetislav Riger, člen ZM
Ing. Břetislav Gibas
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Harazim
MUDr. David Holeš
plk. Mgr. Vladimír Štalmach
 
Mgr. René Dočekal
 
Stálými účastníky na jednání bezpečnostní rady města jsou:
- Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., člen rady města
- plk. Ing. Stanislav Sovinský, zástupce Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
 
Organizačně - technické a administrativní práce související s činností bezpečnostní rady  zajišťuje odbor kancelář primátora magistrátu, oddělení krizového řízení.
 
Základní legislativa:
Zákon č.  240/2000 Sb.,  o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.