Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rada seniorů statutárního města Ostrava (10 členů)

Poslední změna: Středa 08.11.2017 14:57 - Havránek Petr
Radu seniorů ustavil primátor města. Je seznamována se současně řešenou problematikou, má možnost předkládat dotazy, náměty a podněty k příslušným odborům a vedení města k řešení závažných otázek, zejména rozvoje města, bezpečnosti, bydlení, dopravy, sociální a zdravotní problematiky, kultury, školství, volného času, sportu a dalších oblastí společnosti.

Rada seniorů se schází podle potředby, nejméně 4x ročně.

Složení Rady seniorů:

Ing. Jaroslav Feix Společnost senior, o.s., předseda Koordinačního centra seniorů Ostrava-kontaktní osoba
Anna Pinterová Svaz důchodců ČR - městská organizace Ostrava
Mgr. Marie Návratová Svaz důchodců školských odborů
RNDr. Jiří Kovář Ostravský debatní klub
Ing. Pavel Zvolánek Seniors, o.s.
Zdeňka Glogarová Komunitní centrum Gabriel
Zdeněk Truxa Klub důchodců policie ČR, Městské ředitelství Ostrava
Lenka Kocierzová ostravská grafička, výtvarnice, ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně po Vítkovicích
Mgr. Ilja Racek, Ph.D. člen zastupitelstva města
RSDr. Oldřich Jakubek člen zastupitelstva města
Ing. Lumír Palyza člen zastupitelstva města

Zápisy z jednání rady: