Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

Na základě různorodosti a množství aktérů cestovního ruchu působících v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko stanovil Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko potřebu koordinovaného postupu na trzích cestovního ruchu. Formou takovéhoto postupu je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu pro jednotlivé turistické oblasti (dále jen TO), jejíž součástí je rovněž tvorba akčního plánu. Za tímto účelem byla v rámci Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotaci.

Za turistickou oblast Ostravsko se této úlohy zhostilo statutární město Ostrava. Na základě výběrového řízení byla pro zpracování žádosti i Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko zvolena společnost ProFaktum, s.r.o. V průběhu měsíce července byla na Úřadu regionální rady odevzdána žádost o dotaci. Projekt byl doporučen k financování v listopadu 2010. Rada města na svém jednání dne 14.12.2010 schválila znění Marketingové strategie, která byla společně s akčním plánem na rok 2011 předložena Úřadu regionální rady v prosinci roku 2010.

Průběh zpracování Marketingové strategie
Dokumenty ke stažení
Kvartální zprávy o cestovním ruchu v TO Ostravsko

Realizované aktivity Akčního plánu 2011

Realizované aktivity Akčního plánu 2012

Realizované aktivity Akčního plánu 2013

Realizované aktivity Akčního plánu 2014

 

logo_ROP