Realizované aktivity Akčního plánu 2012

Všechny níže uvedené aktivity jsou součástí projektu Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko a jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

 

Logo ROP

 

Milovníci her vstávají od počítačů a vyráží do ulic Ostravy

Ostrava je město s jedinečnou atmosférou a takto se teď představuje lidem díky nové unikátní hře s názvem Kód Salomon.

Mobilní aplikace pro chytré telefony funguje jako hra typu hledačka a pro své uživatele má řadu výhod: funguje jako průvodce, protože obsahuje informace o zajímavých místech a off-line mapu, která zobrazuje polohu uživatele a polohu míst, kde jsou úkoly k řešení. Zjednodušeně řečeno, vodí hráče po zajímavých místech města a ti tak musejí dohledávat v terénu různé informace a řešit logické rébusy. Hra je založena na příběhu rodiny Rothschildů, který vtáhne hráče do děje, přivede je do Ostravy a ukáže Ostravu jako město, kde je stále co dělat a objevovat. Hra je určena pro turisty, ale zahrát si ji může i každý Ostravák. Stačí k tomu chytrý telefon s operačním systém Android či iOS a chuť strávit třeba jeden víkendový den společnou aktivitou.

Tato aplikace byla vyvinuta a financována v rámci projektu Akční plán 2012 Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

 

Presstrip pro francouzské novináře

Novináři přiletěli z Paříže přímou leteckou linkou Ostrava – Paříž ve čtvrtek 30. 5. 2013 a odlétali v neděli 2. 6. 2013. Pozváni byli novináři píšící pro magazíny a deníky zaměřené na cestovní ruch. Celkem přiletělo 7 účastníků.

Ostravsko představilo svou minulost, přítomnost i budoucnost, spolu s nabídkou Moravskoslezského kraje. Novináři po příletu navštívili Dům umění, byli přivítání na Magistrátě města Ostravy, vedoucím ekonomického rozvoje, Ing. Václavem Paličkou a v odpoledních hodinách se seznámili díky komentované prohlídce Ostravského informačního servisu s Ostravou jako městem neřestí. Večer strávili v Divadle Antonína Dvořáka na představení Orfeus v Podsvětí. V dalších dnech zavítali do Dolní oblasti Vítkovice, Landek Parku a shlédli představení Janáčkova Máje. Večerní hodiny prožili na legendární Stodolní ulici. V Ostravě byli ubytování v Hotelu Mercure. Informaci o tom, jak se vaří pivo, získali v Zámku Zábřeh. Vyzkoušeli si jízdu na koloběžkách z Pusteven i golf v Lipinách. V Darkovičkách se podívali do starého armádního bunkru a nechyběl ani zážitek ze šikmého Kostela Sv. Petra z Alcantary.

Účastníci press trip hodnotili velmi pozitivně. Velmi se jim líbilo v Dolní oblasti Vítkovice, zvláště pak U6, Gong a vyhlídka z Vysoké pece č. 1. Zalíbila se jim také architektura Libušínu na Pustevnách a ocenili areál golfového resortu na Lipinách. Velmi se jim líbil hotel Miura na Čeladné.
Press trip byl realizován v rámci projektu Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Marketingové šetření zaměřené na profil návštěvníka TO Ostravsko - 2. etapa, celkové vyhodnocení

Marketingové šetření probíhalo metodou CATI (přímého osobního dotazování) ve dvou etapách, kdy dohromady bylo osloveno přes 300 respondentů. Z šetření vyplývá, že během posledních 12 měsíců navštívilo Ostravsko nejvíce dotázaných v létě, a to v doprovodu partnera, nebo přátel (přes 70%), nebo dětí (27%). Nejčastěji přijeli autem (68%), nebo vlakem (22%). Důvodem jejich pobytu v oblasti je především odpočinek a relaxace (70%), poznání turistických cílů či akce (60%), návštěva příbuzných a známých (55%) a zábava (48%).

Navštívenými místy bylo typicky město Ostrava jako takové, z konkrétních míst pak ZOO, technické památky a Klimkovice.

Pozitivní je zjištění, že 73% návštěvníků nemá k pobytu žádné výhrady a 81% by doporučilo pobyt v TO svým dobrým známým či nejbližším příbuzným. O znovu navštívení uvažuje 76% z nich. Převažujícím zdrojem informací o Ostravsku je internet, následuje doporučení známých či příbuzných, letáky, brožury a média.


Jednotný systém kulturního a turistického značení pro pěší a motoristy

Téměř tři stovky orientačních hnědobílých naváděcích značek se objevilo v ulicích města a okolí v rámci systému jednotného dopravního značení kulturních a turistických cílů. Jedná se konkrétně o 244 značek pro motoristy a 48 značek pro pěší, které zlepší informovanost turistů a návštěvníků a navedou je ke kulturním a turistickým cílům. Při zpracování projektové dokumentace byla podkladem platná legislativa a Metodický pokyn Ministerstva dopravy.

Pro motoristy bylo na základě zpracované analýzy provedeno trasování a doplněno značení k ZOO, Slezskoostravskému hradu, Vyhlídkové věži Nové radnice, Ostravskému muzeu, Hvězdárně a planetáriu, Hasičskému muzeu, Geologickému pavilonu, Dolní oblasti Vítkovice, Zámku Vítkovice, Landek Parku a Pivovarskému muzeu.

V rámci systému pro pěší byly osazeny značky Městské památkové zóny (dále jen MPZ) Moravská Ostrava, MPZ Ostrava-Přívoz, MPZ Ostrava-Poruba, MPZ Vítkovice, dále i značení navádějící chodce-návštěvníky k Slezskoostravskému hradu, Vyhlídkové věži Nové radnice, Ostravskému muzeu, Hasičskému muzeu, Geologickému pavilonu, Dolní oblasti Vítkovice, Zámku Vítkovice, Muzeu Citer, Pivovarskému muzeu a Památníku a mauzoleu Rudé armády.

Kulturní a turistické značení město Ostrava realizovalo v rámci projektu Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Marketingové šetření - 1. etapa

S koncem října skončila první etapa marketingového šetření, aktivity, která je dle metodiky MSK povinnou činností destinačního managementu. Pro zajištění větší efektivnosti byla zvolena metoda FACE TO FACE, přičemž vzorkem bylo 150 obyvatel různých částí ČR, kteří v uplynulých 12 měsících navštívili TO Ostravsko. Ti navštívili Ostravsko nejčastěji v létě (68%) a 76% z nich přijelo s partnerem, 56% s přáteli. Pozitivní je, že se téměř o desetinu zvýšil počet hostů, kteří považují Ostravu za výjimečnou. Za výjimečnou nebo alespoň trochu výjimečnou ji teď považuje 87% respondentů. Statisticky významného mezietapový posunu směrem k lepšímu hodnocení dosáhla nabídka ubytování střední a vyšší kategorie a množství kvalitních běžkařských tras. Nižší procento uvádí nespokojenost se svým pobytem (snížení z 13% v r. 2011 na 5% v r. 2012). Vyššímu procentu návštěvníků než při loňském šetření také žádné služby nechybí (56,4% oproti 46%). 81% by doporučilo strávení dovolené v této turistické oblasti. Nejčastěji by svým blízkým a přátelům návštěvníci doporučili město Ostravu jako celek, Klimkovice a Stodolní ulici.


Celopolep MHD v Brně, Olomouci a Zlíně

Od 8. října tato 3 města brázdí dopravní prostředky MHD s celopolepem, který láká obyvatele těchto měst, ale i všechny, kdo do nich dojíždějí za prací nebo školou, k návštěvě ostravských atraktivit. V případě Olomouce a Brna se jedná o jeden vůz tramvaje T3, ve Zlíně je to trolejbus T24. "Ostravské" tramvaje a trolejbus zde budou jezdit po dobu 6 měsíců. Výběr těchto měst vychází z Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko, ze které vyplývá vysoký potenciál růstu návštěvnosti ve zvýšení počtu krátkodobých pobytů, např. jednodenních nebo víkendových výletů. Všechna tato města jsou v dobré dojezdové vzdálenosti od Ostravy přičemž atraktivity, na které je reklama zaměřena, jsou vhodnými cíli a patří k tomu nej, co Ostrava nabízí.

Famtrip pro filmové producenty, režiséry, lokační manažery

Ve dnech 20. – 21. září objevovali filmoví profesionálové z řad režisérů, producentů, scénáristů či lokačních manažerů ostravský industriál i další lokace a zákoutí. Ostrava a okolí se jim představila jako město pro film přátelské, což je jeho dlouhodobým cílem v rámci aktivit FILM OSTRAVA!!! Navštívili již Ostravu-Porubu, Důl Michal, Divadlo Antonína Dvořáka či Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, obvod Ostrava-Vítkovice a areál Dolní oblast Vítkovice. Neskrývají své nadšení z lokací, které mají neobvyklý genius loci. Pozitivní je, že většina těchto lidí přijela do Ostravy s vizí realizace konkrétních projektů využitelných také pro marketing turismu.

Workshop partnerů projektu

10. 9. 2012 proběh pracovní workshop partnerů projektu. Zástupci ZOO Ostrava, Ostravských výstav,  Ostravského informačního servisu, Dolní oblasti Vítkovice a města Klimkovice, byli seznámeni se současným stavem jednotlivých aktivit Akčního plánu 2012 a dalším harmonogramem do konce období projektu. Byly diskutovány návrhy aktivit pro další období projektu (roky 2013 - 14).


Internetová reklama

Od července do konce roku 2012 probíhá internetová reklamní kampaň na téměř desítce portálů zaměřených na turistiku a cestování. Na portálech jako je např. vyletnik.cz, tipynavylet.cz, kdykde.cz, cykloserver.cz, cestujme.cz a dalších probíhá kampaň formou bannerů, hypertextů, PR článků a záznamu akcí. Nejintenzivnější byla s končícím obdobím prázdnin a začínajícího podzimu, kdy měla pomoci prodloužit turistickou sezónu a přilákat zájemce k návštěvě atraktivit a akcí i v podzimním a zimním období.


Vzdělávací workshop

1. 6. 2012 uspořádal destinační management TO Ostravsko vzdělávací workshop pro aktéry v cestovním ruchu. Proběhl netradičně, formou poznávacích procházek s výkladem průvodce po Moravské Ostravě, Víktovicích a Porubě. Zúčastnit se mohl kdokoliv z aktérů cestovního ruchu v TO Ostravsko, i když svým zaměřením byl workshop zajímavý hlavně pro recepční, pracovníky informačních center, zkrátka pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s hosty, přijíždějícími do Ostravy. Ti očekávají, že základní informace o městě, jeho zajímavostech a atraktivních místech jim podá právě tento personál. Cílem workshopu tak bylo pomoci těmto zaměstnancům lépe pochopit unikátnost Ostravy a lépe se zorientovat v jejich možnostech a nabídce.