Realizované aktivity Akčního plánu 2014

Všechny níže uvedené aktivity jsou součástí projektu Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko a jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Logo ROP

Novináři ze tří zahraničních zemí budou psát o Dnech NATO

 Během Dnů Nato proběhl pro celkem 8 novinářů z Polska, Irska a Velké Británie pětidenní presstrip v rámci kterého novináři zažili největší vojenskou přehlídku pro veřejnost nejen v kraji, ale i v celé střední Evropě.

Během presstripu novináři poznali místní kulturu a především Ostravu i celý region jako atraktivní turistickou destinaci. Zejména polští novináři, kteří se zaměřují na turismus pro děti, protože právě z této země k nám díky dobré dostupnosti jezdí vysoký počet rodin.

Vůbec poprvé měli zahraniční novináři v rámci presstripu příležitost setkat se s významnými vojenskými osobnostmi a zblízka prozkoumat těžkou techniku. Vedle účasti na Dnech NATO se novináři v Dolní oblasti Vítkovic a Porubě seznámili s místními architektonickými památkami a také s průvodcem se prošli po centru města. Dále poznali život Horníků v Landek Parku a zahráli si golf v příjemném prostředí podhůří Beskyd v Prosper Golf Resortu Čeladná.

Presstrip zoorganizuje Odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy společně se zahraničními zastoupeními CzechTourism v Polsku a Londýně. Akce je součástí projektu realizovaného v rámci aktivit Akčního plánu 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

 Dny Nato

Když se řekne turistická oblast Ostravsko, napadne návštěvníky jako první zoo

Od února do listopadu letošního roku probíhá na území turistické oblasti Ostravsko (dále TO Ostravsko) marketingové šetření, jehož cílem je zmapování spokojenosti návštěvníků a turistů a identifikace slabých stránek této destinace. Šetření je rozděleno do tří etap, přičemž město obdrželo aktuálně výsledky druhé etapy. Z nich vyplývá, že turisté navštíví Ostravsko v průměru 5,5 krát za rok a délka jejich pobytu je skoro 5 dnů.  Mezi nejnavštěvovanější místa patří Zoo Ostrava, Slezskoostravský hrad, obchodní centrum Karolina a Dolní oblast Vítkovice. Na dotaz, co napadne respondenty v souvislosti s TO Ostravsko, jmenovala čtvrtina dotázaných zoo, dále pak průmyslové památky ale i kvalitu ovzduší. Sedmdesát procent respondentů ohodnotilo tento region jako výjimečný, protože volný čas mohou návštěvníci trávit nejen na festivalech, prohlídkou technických památek, zoo, ale také na sportovištích, či výstavách.

Výsledky šetření 1. etapy naleznete ZDE a 2. etapy ZDE.

Presstrip Colours of Ostrava

Ve dnech 14. – 20. července 2015 uspořádalo statutární město Ostrava ve spolupráci s Czech Tourism poznávací cestu pro zahraniční novináře (tzv. press trip). Smyslem press tripu bylo představit Ostravu a Moravskoslezský kraj potenciálním zahraničním turistům a nalákat je na návštěvu do našeho regionu.

Ostrava se tak prezentovala jako město, kde to žije a v jehož srdci i blízkosti se nachází řada historických a přírodních skvostů jako centrum Ostravy, halda Ema, Slezskoostravský hrad, zámek v Hradci nad Moravicí nebo okolí řeky Moravice. Návštěvníky zaujaly nové sportovní možnosti města i regionu, např. Davidův Mlýn a golfový resort Lipiny, a velmi hodnotili atraktivní využití technických památek v Dolních Vítkovicích oblasti Vítkovice a Landek Parku. Díky svižné prohlídce města na koloběžkách měli novináři možnost objevit více ostravských památek než obvykle.

Poznávací cesta se během festivalu Colours of Ostrava konala již potřetí a jako každý rok i letos o ni byl velký zájem. Dvacet pět novinářů a bloggerů z tištěných i online médií a zahraničních rádií budou v návaznosti na press trip publikovat své dojmy.

Výstupem jejich pobytu budou články v zahraničních médiích, v pátek dokonce měla španělská novinářka Noelia Gil živý vstup do španělského Radia3. Během několika dní tak díky jejich návštěvě pronikne Ostrava do finských, německých, lucemburských, španělských, belgických, francouzských a nizozemských médií.

K tomuto programu se dále přidali i někteří hudební novináři a profesionálové z konference Crossroads, díky kterým se region představí např. v Izraeli, Polsku, Velké Británii či USA.

Ostrava ukázala svou schopnost zaujmout zahraniční návštěvníky, kteří z ptačí perspektivy vyhlídky na Nové radnici hodnotili Ostravu jako zelené město. Novináři drželi krok s hudebním rytmem Colours of Ostrava a během týdne poznali život města a regionu. 

Účastníci presstripu v Komenského sadech

 

Golfový presstrip

Ve dnech 18. až 22. 5. 2015 proběhl golfový press trip. Jeho účelem je prezentovat náš kraj jako kvalitní golfovou destinaci a přilákat tím více golfových turistů ze zahraničí. více informací zde.

účastníci golfového presstripu                 panorama

Aktualizace a dotisk prezentačních letáků

Díky projektu je k dispozici nová sada propagačních materiálů, které přinášejí informace pro turisty, jako je například leták Navštivte nebo mapa Ubytování.

Prezentace ve fanzóně v Praze během Mistrovství světa v ledním hokeji

Ve dnech od 1. 5. do 17. 5. proběhla prezentace TO Ostravsko, kde kromě informací o Ostravě a Moravskoslezském kraji, návštěvníci mohli získat různé ceny, pokud se například vyfotit se u jedné ze dvou fotostěn anebo uspořádáli vlastní utkání ve stolním hokeji. Mimo klasické prezentační předměty šlo o vstupenky do ostravských atraktivit nebo vouchery na ubytování v několika Ostravských hotelech. K jedné z cen, voucheru na ubytování, přidává management hotelu také vstupenky na festival Colours of Ostrava.

https://www.facebook.com/pages/Ostravafan/638464836288287

 

Press trip pro slovenské novináře

Ostravu svým čtenářům a hlavně fandům slovenského hokeje přijeli 15. dubna přiblížit slovenští novináři z týdeníku „Nový Čas Nedeľa“, aby v souvislosti s blížícím se Mistrovstvím světa v ledním hokeji pořídili o městě reportáž. Jelikož se Ostrava stane dějištěm zápasů skupiny B, ve které Slováci odehrají své zápasy, chtějí svým čtenářům ukázat, co dalšího mohou, kromě špičkového sportu, v Ostravě vidět a zažít.

Program novinářům připravili pracovníci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, v jehož rámci navštívili Vyhlídkovou věž Nové radnice, městský obvod Vítkovice (kvůli jedinečné městské architektuře), prohlédli si nově dokončené Trojhalí, Slezskoostravský hrad, Důl Michal a na závěr si vyšlápli na haldu Ema.  

Press trip byl realizován v rámci aktivit Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Press  Press 2

 

Vzdělávací workshop pro aktéry cestovního ruchu v TO Ostravsko, tentokrát před Mistrovstvím světa v ledním hokeji

Ve středu 22. 4. 2015 jsme uskutečnili vzdělávací workshop pro aktéry cestovního ruchu. Workshopu se zúčastnili studenti AHOL - střední školy gastronomie, turismu a lázeňství a studenti 1st International School of Ostrava, kteří během Mistrovství světa v ledním hokeji budou zajišťovat informační podporu na hotelových recepcích v TO Ostravsko.

Účastníci workshopu si po sfárání pod zem v Landek Parku prošli chodby, které ukazují historií zdejší těžby uhlí a následně si ve venkovním areálu prohlédli důlní techniku. Poté jejich cesta pokračovala na Slezskoostravský hrad, kde získali informace o historii hradu i o zde konaných kulturních akcích. Od zaměstnanců oddělení marketingu odboru strategického rozvoje získali přehled o materiálech, které jsou v rámci cestovního ruchu k dispozici a také si zkusili ve scénkách pomoci českému i zahraničnímu turistovi. 
Průvodce účastníky provedl od Slezskoostravského hradu přes Masarykovo a Jiráskovo náměstí, Husův sad až na Prokešovo náměstí. V závěru workshopu se studenti podívali z Vyhlídkové věže Nové radnice na zelenající se město.

Město Ostrava, prostřednictvím oddělení marketingu odboru strategického rozvoje, tento vzdělávací workshop uspořádala ve spolupráci s destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. A je součástí projektu realizovaného v rámci aktivit Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.