Primátor

Popis funkce primátora, současný primátor statutárního města Ostravy

Primátor města Ostravy zastupuje město navenek, má právo užívat primátorských insignií a závěsného odznaku se státním znakem České republiky. Stojí v čele statutárního města Ostravy. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Ostravy.

Mgr. Jan Dohnal

Primátorem města byl zvolen na zasedání Zastupitelstva města Ostravy  26. dubna 2023.

primátor Ostravy Jan Dohnal

Ostravský primátor Jan Dohnal (22. 5. 1980) je absolventem Ostravské univerzity, kde vystudoval obory demografie a sociální geografie a regionální rozvoj. Je členem Občanské demokratické strany.
Před vstupem do aktivní politiky podnikal v realitách, od roku 2008 byl spolumajitelem a jednatelem realitní společnosti.
Od roku 2002 až do dnešních dnů zaujímá Jan Dohnal pozici zastupitele v městském obvodě Ostrava-Jih, přičemž v letech 2006 – 2014 zde byl neuvolněným radním, v období 2018 – 2022 místostarostou. V komunálních volbách v roce 2022 uspěl coby lídr koaliční kandidátky SPOLU a stal se náměstkem primátora pro dopravu, dopravně-správní činnosti a sport. Od dubna 2023 zastává funkci primátora města Ostravy.
Jan Dohnal je ženatý a má dva syny.


Kontakt:

Mgr. Jan Dohnal
Kancelář 203, Nová radnice
Prokešovo náměstí 8, 2. poschodí

Odbory:

kancelář primátora

legislativní a právní

interního auditu a kontroly

sportu