Pozvání na zasedání zastupitelstva města

Další zasedání zastupitelstva města se bude konat 29. ledna 2020. Informace o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva města bude zveřejněna nejpozději 7 dnů před dnem zasedání.