Materiály na zasedání

Materiály budou zveřejněny nejpozději 4 dny před zasedáním zastupitelstva města.