Kariérové poradenství

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 10432/RM1822/162 ze dne 20.9.2022 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2023.

Podmínky

Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

(pro zobrazení výzvy klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.10.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 04.11.2022 23:59

Postup podání žádosti

-

Kontaktní informace

Ing. Radmila Karabínová     599 443 418    rkarabinova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na podporu kariérového poradenství

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání příspěvku

Program 602 XML_Filler

Odkaz ke stačení a nainstalování programu  (klikněte zde)

Manuál k programu  (klikněte zde)

Technická podpora

Email:                   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Telefon:                599 445 555

Call centrum::    844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému