KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 01982/RM2226/38 ze dne 8.8.2023 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024.

Podmínky

Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024

(pro zobrazení výzvy klikněte zde)

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

V případě, že žadatel v žádosti o příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použij prostředky získané účelovým příspěvkem ne jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 09.10.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 27.10.2023 23:59

Kontaktní informace

Ing. Radmila Karabínová            599 443 418       radmila.karabinova@ostrava.cz

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání příspěvku
Formulář finančního vypořádání
Formulář závěrečné zprávy
Formulář výkazu odpracovaných hodin
Postup při finančním vypořádání

 

Program 602 XML_Filler
Odkaz ke stažení a nainstalování programu (klikněte zde)
Manuál k programu  (klikněte zde)

Technická podpora
Email:                   helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon:                599 445 555
Call centrum:     844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému)