Zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Informace o aktuálním výběrovém řízení, archiv uzavřených výběrových řízení

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1997/ZM1822/33 ze dne 20.04.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Podmínky

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 08.08.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pondělí 22.08.2022 23:59

Postup podání žádosti

Termín pro podávání žádosti v 1. kole je od 22.05.2022 do 30.05.2022 včetně. - JIŽ UKONČENO

Termín pro podávání žádosti v 2. kole je od 08.08.2022 do 22.08.2022 včetně - JIŽ UKONČENO

Kontaktní informace

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D. 599 443 085 ojajkowicz@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat

Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat" s číslem smlouvy a označením dotační oblasti "Energie2022".